26.08.2010 08:27 CEST

Halvårsrapport Q2, januari-juni 2010

Mycket stark avslutning på första halvåret med fortsatt högt tempo.

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,6 (77,0) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,1 (-1,6) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-1,9) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 (-0,47) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 12,9 (11,9) SEK
– Soliditeten uppgick till 21,1 (21,9) procent

VD-kommentar
Sista kvartalet, april-juni var en stark vändning och resultatet för andra kvartalet blev 2,6 MSEK.

Under årets första kalla vintermånader, som vi varken kan påverka eller förutse, fick affärsområde Transporter stora problem med skador på lok och vagnar med stilleståndskostnader som följd, vilket kostade bolaget cirka 5 Mkr.

Under andra kvartalet kom transporterna av timmer igång för fullt igen, då loken och vagnar fungerade som de ska. Förutom de fasta transportuppläggen av timmer har vi vunnit ett antal affärer som avser enskilda uppdragstransporter såsom plattor till Umeå nya kombiterminal. Uthyrningsverksamheten bestående av lok, vagnar och personal hade under första kvartalet en intensiv period som fortsatte och fortsätter att hålla sig stabilt.

Affärsområde Entreprenad har nu fulltecknad orderbok efter en svagare inledning på året. Just nu pågår större projekt med bland annat kabelsänkning på sträckan Krampen-Frövi och kabelhantering i Ockelbo-Järbo. Dessutom har en viktig affär som avser plattformsbyte på stationerna i Borås-Alingsås och Halmstad-Varberg vunnits där vi presenterar ett nytt modultänk för perrongerna. Affärens värde beräknas uppgå till drygt 20 Mkr, beställare är Trafikverket. Tagna projekt för trumrenoveringarna i Göteborgsområdet fortsätter och nya projekt ligger för avslut. Ett 40-tal trummor är under första halvåret redan renoverade med gott resultat vilket har inneburit ett genombrott i västra Sverige för vår teknik.

Eftersom vi är verksamma i en cyklisk marknad som dessutom ibland påverkas av naturens krafter, så har vi efter en svag inledning på året fått en kraftig resultatförbättring. Orderingången har varit stark under sista månaderna och fortsätter så under kommande månader och har historiskt aldrig varit större, vilket gör att vi med tillfredställelse ser framemot kommande halvår.

Dan Magnusson
Verkställande direktör

Kontakt