22.08.2013 11:37 CEST

Delårsrapport Q2, januari-juni 2013

Mer tid och energi för fokus på kärnverksamheten

  • Nettoomsättning för perioden uppgick till 79,0 (95,3) MSEK
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till 5,3 (1,6) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 4,9 (-1,3) MSEK
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till 1,11 (-0,29) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 13,2 (11,3) SEK
  • Soliditeten uppgick till 21,5 (18,1) procent

VD-kommentar
Vi har fyra glädjande nyheter att presentera. Den första är att det sedan 2 månader tillbaka är full fart inom kärnverksamheten. Hösten ser också bra ut och vi hoppas på mycket snö i vinter.

Den andra nyheten är att vi nu är i mål med de strukturförändringar inom transportsidan som vi startade för snart 2 år sedan. Det har tagit alldeles för lång tid och kostat oss mycket pengar.  Under juni månad har vi sålt våra 33% av aktierna i Grenland Rail AS. Köpare är Ernst Invest AS samt Rail Logistics Norway AS. Vidare så har vi efter 18 månaders förhandlingar sålt Railcare Tåg AB och transportverksamheten i Railcare Danmark A/S till SNCF Group, Frankrike. Vi kommer att jobba vidare i Sverige, med special- och entreprenadtransporter i Railcare Logistik AB. Nu när strukturförändringarna är genomförda kan vi fokusera hårdare på kärnverksamheten.

Den tredje nyheten är att det nu tar fart på verksamheten i Storbritannien. Vi har nyligen tecknat en order på 13 miljoner SEK, som skall utföras före sista mars 2014. Järnvägen i Storbritannien har ett stort behov av upprustning och i CP5 2014-2019 (deras beslutade budgetperiod) är våra Railvac sugar högintressanta för bland annat ballastbyte i växlar. Man pratar om 3-4000 växlar som skall renas. Vi har för närvarande ett offertvärde på närmare 350 miljoner under en 5 års period.

Den fjärde nyheten är att vi stärkt likviditeten med närmare 7 miljoner då vi nu avslutat strukturförändringarna på transportsidan. Där det viktigaste ändå kanske är att vi har stoppat ”blodflödet” på transportsidan.

Vi är nöjda med första halvåret. Det började någorlunda, en svacka på mitten men med ett bra tryck på slutet som verkar hålla i sig. Av det dryga 5 miljoner i vinst kommer 50% från produktionen och 50% från strukturaffärerna.

Verksamheten
Vi har i princip haft full beläggning på våra vakuumsugar från slutet på maj och över sommaren. Bland annat har vi arbetat med kabelsänkning inför spårbyte åt Infranord, ballastbyte i ett tiotal växlar och förarbeten med kablar inför spårupprustningen åt Strukton och förarbeten med kablar genom vägar, byte av frostskyddsisolering och byte av ballast i broar åt Svensk Järnvägsteknik.
Vi har även utfört ett antal trumrenoveringar på Södra stambanan mellan Norrköping och Kimstad till beställaren Svensk Järnvägsteknik. Alla trummorna har under juni månad rensats, relinats och trumförlängts.
Under våren och sommaren har också alla våra lok och lokförarresurser varit uthyrda till olika projekt.

Sälj och marknad
I år satsar vi extra på mässdeltagande och hoppas på stort intresse både nationellt och internationellt där vi kan knyta bra kontakter med nya som gamla kunder. Vi har under första halvåret ställt ut på 3 mässor.

Railcare Lining deltog under maj månad tillsammans med JTR Lining på mässan Maskinexpo utanför Arlanda. Där visade vi upp vår liningmetod genom minidemos för ett flertal besökare. Railcare Lining konstruerade under våren en minidemo-utrustning där vi med enkla medel kan visa hela produktionsförloppet och slutresultatet av hur infodringen ser ut, vilket har blivit en mycket lyckad marknadsföringsaktivitet.

På VDEI-mässan i Münster ställde vi ut SR 700, världen största snösmältare. Mässan var i slutet av maj, så det blev bara torrsim. Mässan är vart fjärde år och riktar sig mot underhållsmaskiner för järnväg och är Europas största mässa för underhållsmaskiner. Utomhus var det ett 100-tal stora gula maskiner och i de 3 inomhushallarna var fullt med utställare. Totalt var det drygt 200 utställare. Uppskattat maskinvärde på mässan är mellan 4-5 miljarder. Vår snösmältare fick stor uppmärksamhet. Det var många besökare och utställare som var intresserade av hur smältaren fungerade. Vår utvecklingspartner Trafikverket var också närvarande och kunde ur kundens perspektiv berätta hur maskinen fungerade, speciellt på Hallsberg bangård.

I UK har vi deltagit i Network Rails mässa; National Track Plant Exhibition i Long Marston, Storbritannien. Där utförde vi ett 10-tal demonstrationer med RA7, vår engelskanpassade Railvac sugmaskin. På mässan samarbetade vi med Colas Rail. Våra demonstrationer var välbesökta och vi fick många ”tummen upp” av våra beställare. Mässan är NWRs egen leverantörsmässa där vi som inbjudna leverantörer fick visa upp våra maskiner och produkter för beställaren (NWR). Det var ca 4000 besökare under 3 dagar. Sammanfattningen av mässan känns riktigt bra.

Den mässa som vi har kvar i år, är Nordic Rail i Jönköping. Den går av stapeln 8-10 oktober. Då kommer vi förmodligen att presentera en del nya produkter/maskiner då det gäller snöhantering på järnväg.

Sammanfattning första halvåret
Första halvåret känns riktigt bra. Den enda verksamhet som vi inte har fart på är Liningen. De stora projekten som Trafikverket har sagt skall komma ut på räkning har inte kommit ut före sommaren. Specialtransporterna och Three Ts uthyrnings verksamhet rullar på bättre än väntat och Railcare Entreprenader har bra fart på verksamheten.

Ulf Marklund
VD

Kontakt