01.11.2012 05:48 CET

Delårsrapport Q3, januari-september 2012

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4 (-12,2) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,4 (-11,8) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,09 (-2,95) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 11,5 (10,4) SEK
– Soliditeten uppgick till 19,1 (15,0) procent

VD-kommentar
Vi känner oss hyggligt nöjda med tredje kvartalet. Vi tjänar inga större pengar men vi känner att vi är på rätt väg. Vi jobbar fortfarande med de strukturella förändringar på transportsidan som vi startade förra sommaren. Vi hade hoppats att omställningen skulle gå fortare men allt tar sin tid. Vi har goda förutsättningar att nå våra mål under fjärde kvartalet.

I Storbritannien har vi tyvärr haft stillestånd i produktionen från slutet av juli till slutet av september. Beskedet kom sent och anledningen till varför projekten blev inställda var att alla järnvägsunderhållsarbeten i Storbritannien stängdes ner 3 veckor innan OS i London. I Danmark har vi sett en viss ökning av växlingen i Padborg och vi har haft bra beläggning med entreprenadtransporter under sommaren. Vi har också räknat på några större transportförfrågningar i Danmark. Lining verksamheten väntar på några större förfrågningar och hankar sig för tillfället fram med enstaka trummor och under tiden jobbar de samtidigt hårt med sälj och marknad. Liningen har en enorm kapacitet i sin verksamhet och när det väl lossnar så kan det fort ge bra resultat, det fick vi verkligen erfara under sista kvartalet förra året. För Entreprenads del så tog förfrågningarna plötsligt slut efter semestern och det visade sig, från en dag till en annan, att pengarna hade tagit slut för järnvägsunderhållet på underhållssidan. Vilket kändes frustrerande och innebar att ett flertal stora projekt avstannande och några nya inte startade alls.

Stort beröm till hela vår personalstyrka och ledningen som gjort allt för att göra det bästa av situationen. Vi startade under maj månad och trodde oss ha full fart ett bra tag men, som tidigare sagt, så blev det tvärstopp. Och när det är tyngre så kör vi hårdare och hjälps åt, vi blickar framåt.

Vintern är snart här och vi har under oktober månad haft bra med jobb, vi håller på att gå i mål med de strukturella förändringarna på transportsidan och kommer därefter att kunna lägga ännu mer energi och fokus på det vi gör riktigt bra och där vi tjänar pengar.  Den 15 november startar snöprojektet. Då är det full fart på Entreprenadsidan och vi hoppas att det snöar över hela Sverige den här vintern.

Ulf Marklund VD

Kontakt