12.05.2011 08:03 CEST

Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2011

Vi ska fortsätta vara duktiga, energirika och eljest men bli mer lönsamma!

–  Nettoomsättning för perioden uppgick till 29,6 (34,2) MSEK
–  Rörelseresultat för perioden uppgick till -8,1 (-2,7) MSEK
–  Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,5 (-2,5) MSEK
–  Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,64 (-0,63) SEK
–  Eget kapital per aktie uppgick till 12,3 (12,8) SEK
–  Soliditeten uppgick till 20,2 (21,7) procent

VD-kommentar
Januari, februari, mars – vinter, vinter, vinter. Vintern är lika för alla företag och ingen tar av oss jobben. Projekten fryser fast och kommer igång senare. Det är inget vi kan påverka, inte ens Railcare…

Det vi däremot lider mest av och som förklarar vårt första kvartals nedgång med omkring -8 miljoner är Trafikverkets oförmåga att lämna projekt på räkning. Många projekt som vi skulle kunna räkna på i oktober-november 2010 har ännu inte kommit ut. Det är också tyvärr inget vi kan påverka, inte ens Railcare…

Såhär har första kvartalet sett ut inom våra olika verksamheter: Transporterna har startat året på en betydligt högre nivå än samma period föregående år med ökade timmervolymer.  Kontrakten sträcker sig än så länge inte riktigt över hela året men starten har som sagt varit betydligt bättre i år och vi får fler och fler kunder. Uthyrningsverksamheten inom Three T har haft ett rejält högtryck och pusslar nu för att få ihop personal att kunna utbilda för Norge-körningarna. Snöprojekten är avklarade inom Entreprenad och kunderna är nöjda. Efter det har vi jobbat vidare med trumrensning i södra Sverige och växling på bangården i Padborg. Trumrenoveringsjobb är också på gång i nord Norge, där vi ska lina två trummor mellan Riksgränsen-Narvik.

Nog om backspegeln, det finns så mycket kul och spännande på gång i framtiden! Vi kommer snart kunna presentera ett antal nya uppfinningar och produkter som vi kommer att söka metodpatent på.
I England har vi sett en markant ökning av möjliga affärer sen hösten 2010 då vi tog beslutet om att investera och satsa på den engelska marknaden genom att bygga en maskin anpassad för den engelska järnvägen. Sen så rullar maskinförsäljningen på, då ännu en maskin är såld tillsammans med Disab till Ryssland.

Det vi vet är att det kommer att bli ett tufft andra halvår med mycket jobb. Trafikverkets stillestånd under dessa drygt fyra månader leder till fler pengar som ska fördelas på färre månader. Då året är slut är pengen densamma. Plus att det häromveckan dessutom redovisades ytterligare ett tillägg i underhållsbudgeten på 800 miljoner som ska nyttjas under 2011.

Det finns med andra ord mycket bra möjligheter att tjäna pengar, om än första kvartalet sinkar oss en bit så här långt. Men återigen, vi har mycket nytt på gång, mycket kvar som väntar och vi vet att när året är slut har vi lyckats nå våra uppsatta mål. Tjäna pengar, vara duktiga, innovativa och energirika!

Ulf Marklund VD

Kontakt