Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Kvartalsrapport Q1, januari-mars 2011

Vi ska fortsätta vara duktiga, energirika och eljest men bli mer lönsamma! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 29,6 (34,2) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -8,1 (-2,7) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,5 (-2,5) MSEK [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma

Railcare Group AB (publ) har idag kl. 12.00 hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var; Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa den [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), Org nr 556730-7813, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 april 2011, kl. 12.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av [...] Läs mer...

Fyra betydelsefulla avtal tecknade för transport av rundvirke

Året 2011 har utan tvekan börjat bra för Railcare Tåg med allmänt ökad beläggning samt ett helt nytt årsavtal med Bergs Skog AB. Befintliga relationer med Weda Skog i Insjön, Moelven Skog och Holmen Skog, region Iggesund har förlängts för [...] Läs mer...

Bokslutskommuniké 2010

Nu ska vi skapa energi, låt den positiva spiralen snurra ännu fortare! Läs hela bokslutskommunikén i bilagd pdf. Bokslutskommunike 2010

Railcare breddar kompetensen med rekrytering från skogsnäringen

Railcare har genom sin senaste rekrytering förstärkt organisationen med Hans Flodmark (Larsson), Kil, som blir verksamhetschef för Railcare Tåg AB, med fokus på Sälj och Marknad. Han kommer närmast från en tjänst vid virkesavdelningen på Weda Skog AB i Karlstad. [...] Läs mer...

Railcare etablerar sig i Storbritannien – Europas intensivaste järnvägsmarknad

Railcare är bland de första Skandinaviska järnvägsentreprenörer som satsar på marknaden i Storbritannien, som sedan ett antal år tillbaks är avreglerad och konkurrensutsatt. Underhållet av den engelska järnvägen har också under en längre tid varit eftersatt och är nu i [...] Läs mer...

Halvårsrapport Q2, januari-juni 2010

Mycket stark avslutning på första halvåret med fortsatt högt tempo. – Nettoomsättning för perioden uppgick till 76,6 (77,0) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till -0,1 (-1,6) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-1,9) MSEK – Resultat [...] Läs mer...

Skanska väljer Railcare vid trumrenoveringar

Skanska Sverige AB har beställt trumrenoveringstjänster av Railcare på totalt 12 stycken järnvägstrummor i Norrbotten. Kontraktssumman uppgår till över 2 miljoner kronor. Renovering av järnvägstrummor med hjälp av Inpipe-metoden kommer att ske under september till oktober. Beställningen avser 12 stycken [...] Läs mer...

Årsstämmokommuniké 2008/09

Railcare Group AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid stämman helt och hållet beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. Samtliga beslut fattades enhälligt. De huvudsakliga besluten var; Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- [...] Läs mer...