Railvac

Sedan 1992 har Railcare byggt vacuum-maskiner för järnvägsunderhåll, speciellt utvecklade för att arbeta inom områden där vanliga grävmaskiner inte kommer åt eller för att ersätta jobb som utförts för hand.

Railvac hanterar byte av ballast i växlar och korsningar, genom tunnlar, på broar eller vid plattformar. Railvac används också för kabellokalisering och hantering av dessa, underhåll eller omlokalisering av dränering.

En av de största fördelarna är den mycket snabba etableringen på plats, så att Railvac uppnår hög produktivitet under korta tågtrafikstopp.