Relining

Trumrenoveringar med glasfiberfoder under järnväg, väg och inom industriområden

Railcare erbjuder trumrenoveringar på järnväg, väg och inom industri samt tillståndbesiktningar av trummor. Installationsutrustningen som används är inte spårbunden, utan framförs med bandvagnar som på så sätt innebär minimala trafikstörningar för etablering. Trumrenoveringen sker utan störande av trafik på spåret.

Trumrenoveringarna utförs med hjälp av glasfiberfoder som anpassas efter den befintliga trumman, vilket gör att dessa renoveringar effektivt kan utföras på alla typer av trummor. Resultatet blir en trumrenovering med lång livslängd, förbättrat flöde och utan störning av trafiken. Det är både kostnad och miljöfördel jämfört med de konventionella metoderna för trumrenovering eller trumbyte.

Railcare Lining

Fördelar med Liningmetoden

 • Infodring med flexibelt foder passar såväl runda, rektangulära
  som kombinerade trummor med stenblock eller betongringar.
 • Infodringen tätar från inras mellan stenblock och ringfogar samt
  verkar sammanhållande genom hela trummans längd.
 • Utsvällning vid trumöppningarna ger en dragstagseffekt som
  leder till en stabilare banvall.
 • Befintlig trumma kan förlängas till önskad längd.
 • Förbättrar trummans självrensningsförmåga.
 • Enkel, ej spårbunden installation som inte stör tågtrafiken.
 • Terränggående installationsutrustning.
 • Entreprenader kan utföras året runt.
 • Snabb och kostnadseffektiv lösning.
 • Min. diameter 200 mm, max. diameter 1800 mm*.
 • Utbildad personal med lång erfarenhet av arbete på järnväg.
  *Vi kan även erbjuda speciallösningar för trummor med större diameter.

Kontakt