20.03.2024 10:00 CET

Testkörning av nästa generations MPV

Railcare har börjat med testkörning av nästa generations batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen.

De senaste veckorna har Railcare haft besök av ABB Traction Schweiz för den första testkörningsfasen av den vidareutvecklade MPV:n (Multi Purpose Vehichle). En maskin med både arbets- och laddningskapacitet via kontaktledningssystemet.

– I den här fasen har vi gjort ett antal tester som har gått riktigt bra. Kort beskrivet så har vi hissat upp strömavtagaren som sitter på maskinens tak mot kontaktledningen, och via kontaktledningen laddade vi både batteriet och körde vakuummotorerna, berättar Pär Nyström, projektledare på Elpro, ett bolag i Railcarekoncernen.

Denna andra generations underhållsmaskin på järnvägen som Railcare kallar MPV2 kommer att drivas med hjälp av en strömavtagare som tar elen direkt från kontaktledningen, något som effektiviserar maskinens nyttjande. Batterierna kan dessutom laddas genom samma strömavtagare, vilket Railcare troligtvis är bland de första i världen att utveckla och genomföra för en maskin med denna storlek och kapacitet. Ett samarbete som Railcare har tillsammans med ABB.

– Att kombinera eldrift med möjlighet att gå över till batteridrift är en fördel vid de arbetsplatser där kontaktledning inte finns eller inte fungerar av någon anledning. Till exempel att den är frånkopplad på grund av säkerhetsskäl vid underhållsarbeten. Maskinen möjliggör ett mer effektivt underhållsarbete helt enkelt, berättar Pär.

I denna första del av testkörningen, som utförts i Skelleftehamn tillsammans med ABB Traction Schweiz, så ingick både kontroll av elinstallationen och test av kommunikation mellan de olika systemen, där ABB var mycket nöjda med utfallet.

Vid nästa steg ska Transportstyrelsen godkänna maskinen för att få nyttjas på den svenska järnvägen. Efter det följer utbildning av Railcares maskinoperatörer, för att slutligen användas i entreprenadverksamheten senast hösten 2024.

– Den här vidareutvecklingen av en redan innovativ och hållbar maskin, är en viktig signal till övriga aktörer i branschen, både nationellt och internationellt. MPV:n är ett led i att underhåll likt ”depåstopp i Formel 1” kan genomföras på järnvägen, avslutar Mattias Remahl, vd och koncernchef på Railcare.

Bilder

Kontakt