15.04.2024 09:00 CEST Regulatorisk

Railcare Group AB (publ) offentliggör årsredovisningen för 2023

Railcare Group AB:s årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.railcare.se.

Årsredovisningen kan även beställas från Railcare Group AB, Investerarrelationer, Box 34, 932 21 Skelleftehamn, telefon växel: 0910-43 88 00 alternativt via ir@railcare.se.

Kontakt