Railcare och sponsring

Ett effektivt samarbete är av stor betydelse, och för att överväga sponsring krävs en tydlig motprestation. Det innebär att vi tillhandahåller ekonomiskt stöd för att synas positivt och få tydlig exponering i samband med aktiviteterna.

Railcare sponsrar huvudsakligen idrottsföreningar och organisationer, och inte individuella idrottsutövare. Vår sponsring riktar sig till föreningar inom vår geografiska region och på platser där Railcare är verksamt. Vi fokuserar särskilt på verksamheter med breddidrott för att ge barn och ungdomar en meningsfull sysselsättning vilket också bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Så här ansöker du om sponsring

Vi hanterar sponsringsansökningar två gånger per år med stoppdatum för ansökningar den 15 mars, och 15 september.
Det är viktigt att du ger oss tillräckligt med information om din verksamhet så att vi har ett bra beslutsunderlag.

Detta undviker vi att sponsra

  • Politiska eller religiösa organisationer.
  • Aktiviteter som är skadliga för människor och djur.
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.
  • Enskilda idrottsmän, personer, artister.
  • Studieresor och skolprojekt som inte är kopplade till vår bransch.