Transport Skandinavien

Järnvägen är ett kostnadseffektivt och hållbart transportslag där stora mängder kan transporteras till låg energiförbrukning. Det gör järnvägen till det självklara valet för just gods-, projekt- och specialtransporter. Railcare utför olika typer av transporter med trafiktillstånd i Sverige och Norge.

Uppdragen varierar, från löpande transporter åt gruvföretag till specifika järnvägsprojekt åt byggföretag och infrastrukturförvaltare. Inom transportsegmentet erbjuder vi även verkstadstjänster såsom reparationer, uppgraderingar av motorer, installation av radiostyrsystem och säkerhetssystem samt löpande underhåll. Railcares största styrkor är lösningsorienterade medarbetare, hög flexibilitet och enkelhet.

Kontakt

 • Johan Hansén
  Johan Hansén

  Affärsområdesansvarig Transport

  +46 (0)72-242 81 42

  [email protected]

 • Patrik Söderholm
  Patrik Söderholm

  Verksamhetsansvarig Railcare Lokverkstad

  +46 (0)72-577 54 11

  [email protected]