Transport Skandinavien

Specialtransporter och uthyrning av lok, vagnar och personal samt verkstadstjänster

Railcare erbjuder kunderna specialtransporter med lok, vagnar och personal. Vi utför både entreprenad- och projekttransporter samt tung- och specialtransporter med trafiktillstånd i Sverige. Vid större underhållsentreprenader finns vi tillhands med lok och vagnar samt personal, antingen som en helhetslösning eller enbart för uthyrning av vissa resurser såsom personal, lok, vagnar eller utrustning.

Railcare erbjuder även verkstadstjänster såsom reparationer, uppgraderingar och löpande underhåll. Railcare erbjuder dessutom installation av radiostyrsystem och säkerhetssystem samt renoveringar och modifieringar av järnvägsfordon.

Verkstadstjänsterna finns vid två orter, där vagnverkstaden är belägen i Skelleftehamn och lokverkstaden i Långsele. Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan och har 14 anpassade spår för såväl lätt som tungt underhåll och med en lyftkapacitet upp till 100 ton. Vagnsverkstaden i Skelleftehamn är specialiserad på godsvagnsunderhåll och har tillgång till lyftkapacitet om 100 ton och för rationell hantering finns genomgångsspår genom lokalen. Railcare är även certifierade som ECM för godsvagnar och godsvagnsunderhåll.

Dokument

Kontaktinformation

Johan Hansén

Verksamhetsansvarig Railcare T
Mobil: 072-242 81 42

Patrik Söderholm

Verksamhetsansvarig Railcare Lokverkstad
Mobil: 072-577 54 11