Transporter

Railcare erbjuder kunderna specialtransporter med lok, vagnar och personal. Vi utför både godstransporter, entreprenad- och projekttransporter samt tung- och specialtransporter med trafiktillstånd i Sverige och Norge. Vid större underhållsentreprenader finns vi tillhands med lok och vagnar samt personal, antingen som en helhetslösning eller enbart för uthyrning av vissa resurser såsom personal, lok, vagnar eller utrustning.

Godstransporter

Vi tar på oss korta och långa projekt för systemtåg.

Specialtransporter

Railcare har lång erfarenhet av specialtransporter. Vi kan köra det ingen annan klarar.

Entreprenadtransport

Vi löser transporterna för entreprenader på järnvägen.

Uthyrning

Vi erbjuder uthyrning av lok och godsvagnar för kortare eller längre tidsperioder.

Kontaktinformation

Johan Hansén

Verksamhetsansvarig Railcare T
Mobil: 072-242 81 42