Transporter

Railcare erbjuder kunderna specialtransporter med lok, vagnar och personal. Vi utför både godstransporter, entreprenad- och projekttransporter samt tung- och specialtransporter med trafiktillstånd i Sverige och Norge. Vid större underhållsentreprenader finns vi tillhands med lok och vagnar samt personal, antingen som en helhetslösning eller enbart för uthyrning av vissa resurser såsom personal, lok, vagnar eller utrustning.

Kontakt