15.02.2024 07:31 CET

Railcare höjer sina finansiella mål

Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK kronor samt en rörelsemarginal på 13 procent.

De nya målen innebär en förändring från tidigare mål som var 800 miljoner kronor i omsättning, och 10 procent i rörelsemarginal. Tidsperioden, fram till och med 2027, är oförändrad.
 
– Under det gångna året har ett antal betydelsefulla händelser inträffat, vilket stärker vår positiva syn på framtiden. Dels har vi vunnit ett större kontrakt avseende röjningslok som bidrar till att säkra långsiktighet, dels ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster inom både entreprenad- och transportverksamheten. Vi kommer även att lägga ökat fokus på försäljning av maskiner. Detta sammantaget motiverar mer offensiva mål, säger Mattias Remahl, vd och koncernchef, Railcare Group.
 
Den gröna omställningen har en positiv inverkan på järnvägsbranschen. Ökade transporter, betoning på ett effektivt och innovativt järnvägsunderhåll, samt övergången till mer hållbara maskiner och fordon inom järnvägssektorn är områden som stämmer väl överens med Railcares erbjudande.
 
– Vi har haft en fortsatt bra organisk tillväxt, trots utmaningar i branschen. Den gröna omställningen har kommit längre vilket gör att behovet av både underhåll och transporter på järnvägen kommer att öka, säger Mattias Remahl och avslutar:
 
– Vi vill uppnå våra nya mål genom att göra saker ”eljest”. Det har alltid varit, och kommer även i framtiden, att vara en framgångsfaktor för vår vision om att utvecklas med nöjda kunder och god lönsamhet, avslutar Mattias.

Bilder

Kontakt