MPVe – Batteridrift

Railcare har utvecklat ett nytt koncept för underhållsmaskiner för järnvägen, den batteridrivna Multi Purpose Vehicle, MPVe.

MPV:n är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll. Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis makadamvagnar under spårarbete.

Arbete under jord och i stadsmiljö ställer höga krav på säkerhet och arbetsmiljö, såväl som hög effektivitet. Batteridriften eliminerar fossila utsläpp och reducerar ljudnivåerna avsevärt.

Kontakt