Entreprenad Utland

Entreprenader med maskin och personal på järnväg i utlandet

Railcare erbjuder även tjänster på järnväg i Storbritannien, Danmark, Finland och Norge. Railcares största marknad utanför Sverige är idag i Storbritannien, där underhållet av järnvägen till stor del handlar om ballastbyten i spår och växlar. Railcare löser dessa ballastbyten med Railvac-maskiner och specialanpassade Ballast Feeder UK.