Maskin och Teknik

Railcare arbetar med att bygga, utveckla och transformera nästa generations järnvägsmaskiner. Sedan 1992 har vi varit innovatörer på järnvägen. Från den första vakuummaskinen och världens första snösmältare, till dagens första och största helt batteridrivna underhållsmaskin.

Maskin och teknik är segmentet där vi dels bygger nytt, dels utvecklar och transformerar maskiner, lok och vagnar så att de kan fortsätta användas på järnvägen i många år framöver. Vi söker hela tiden nya områden och nya metoder för att implementera våra maskiner och tjänster.

Den senaste underhållsmaskinen som Railcare har utvecklat är den 100 % batteridrivna Multi Purpose Vehicle (MPVe). Som underhållsmaskin har den samma verktyg som våra övriga Railvacs men den kan också ses som en batteribank på järnvägen och får då helt nya möjligheter att driva på utvecklingen av vår bransch.

Andra maskiner som Railcare erbjuder är Railvac; speciellt utvecklad för att arbeta inom områden där vanliga grävmaskiner inte kommer åt eller för att ersätta jobb som utförts för hand. Ballast Feeder System; hanterar större volymer för ballastbyte och material för återfyllning. Snömaskiner och plogvagnar; skottar och smälter snön till vatten direkt i stora tankar, vilket tar bort stora mängder snö och därmed problem.

Vid försäljning av maskiner erbjuder vi även introduktion och utbildning för att optimera användningen och produktionen.

Kontakt

  • Jonny Granlund
    Jonny Granlund

    Affärsområdesansvarig Entreprenad samt Maskin och Teknik

    +46 (0)70-317 61 21

    [email protected]