Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Delårsrapport Q3, januari – september 2016

Ett starkt kvartal och vi tar sikte på framtiden Rekordkvartal i volym och resultat Stora satsningar på järnvägsunderhåll i Sverige Kvartalet i korthet – Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 108,2 (81,0) MSEK – Rörelseresultat för kvartalet uppgick till 28,3 (12,6) [...] Läs mer...

Delårsrapport Q2, januari – juni 2016

Full gas för fortsatt tillväxt – Nettoomsättning för perioden uppgick till 163,4 (131,1) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 15,7 (16,5) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,3 (10,1) MSEK – Resultat per aktie efter skatt uppgick [...] Läs mer...

Treac investerar i Railcare

Det Skellefteåbaserade företaget Treac AB, som till två tredjedelar ägs av Transforma företag AB och till en tredjedel av Norra Västerbotten fastighets AB, har idag köpt 440 000 aktier av grundarfamiljerna Dahlqvist och Marklund. Familjerna säljer 220 000 aktier vardera. Detta innebär [...] Läs mer...

Det blir en svettig sommar i Norrland

Railcare har fått stora order av Strukton Rail att, som underentreprenör både inom entreprenad och transport, vara med i sommarens två spårbyten i Norrland på sträckorna Bastuträsk – Träskholm och Koler – Älvsbyn. Uppdragen på entreprenad är att sänka kabel [...] Läs mer...

Pete Erwin blir senior advisor till Railcare Sweden Ltd

Railcare ser en stor tillväxtpotential i Storbritannien så vi kan nu med stor glädje presentera Pete Erwin som senior advisor till Railcare Sweden Ltd. Pete kommer vara till mycket stor hjälp som strategiskt stöd för kommande års utveckling i Storbritannien. [...] Läs mer...

Delårsrapport Q1, januari – mars 2016

Stor efterfrågan på Railcares innovativa maskiner – Nettoomsättning för perioden uppgick till 87,3 (68,8) MSEK – Rörelseresultat för perioden uppgick till 14,5 (11,1) MSEK – Periodens resultat efter skatt uppgick till 10,5 (7,8) MSEK – Resultat per aktie efter skatt [...] Läs mer...

Railcares nya styrelse

Till ny styrelseordförande valdes idag, på årsstämman, Catharina Elmsäter-Svärd. Catharina har 35 års erfarenhet från politiken bland annat som riksdagsledamot och infrastrukturminister. Idag bedriver hon ett eget bolag samt har ett antal styrelseuppdrag. Till ny styrelseledamot valdes Anna Weiner Jiffer. [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma

Idag, den 21 april 2016, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalans­räkning, resultatdisposition och utdelning Stämman beslutade [...] Läs mer...

Kallelse till årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 april 2016 kl. 11.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska – vara införd [...] Läs mer...

Omfördelning av ägandet inom familjen Marklund

En omfördelning av ägandet har skett inom familjen Marklund med 200 000 aktier. För ytterligare information kontakta: Daniel Öholm, VD Railcare Group AB 070-528 01 83 daniel.oholm@railcare.se