Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Delårsrapport Q3, januari-september 2011

För första gången på länge hoppas vi på en snörik vinter! –  Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,1 (132,1) MSEK –  Rörelseresultat för perioden uppgick till -12,2 (7,1) MSEK –  Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,8 (3,9) MSEK –  [...] Läs mer...

Railcare har rekryterat en ny verksamhetsansvarig för Lining

Railcare har under hösten rekryterat en ny verksamhetsansvarig för Lining. Roland Lindberg tillträdde som ny verksamhetsansvarig för Lining den 1 november och kommer att arbeta med sälj, marknad och produktion. Lindberg kommer senast från en tjänst vid Metso men har [...] Läs mer...

Railcare presenterar tillsammans med Trafikverket – Världens största snösmältare på räls

Idag har presskonferens hållits i anslutning till järnvägsmässan Nordic Rail i Jönköping. Världens största snösmältare på räls, Snow Removal 700 presenterades vid presskonferensen där Trafikverket och Railcare har i ett gemensamt utvecklingsprojekt, tagit fram en ny maskin som smälter snö [...] Läs mer...

Riktad nyemisson fulltecknad

Under oktober 2011 genomförde Railcare Group AB (publ) en riktad nyemission om 400 000 aktier som blev fulltecknad. Railcare Group AB (publ) tillfördes därmed 4 000 000 kronor. Anledningen till beslutet att frångå aktieägares företrädesrätt var bolagets behov av rörelsekapital [...] Läs mer...

Kommuniké från extra bolagsstämma

Idag, den 30 september 2011, hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. Beslut om riktad nyemission Stämman beslutade om riktad nyemission, med avvikelse från aktieägarnas [...] Läs mer...

Storaffär till Railcare Lining

Railcare Lining har vunnit ännu en upphandling i Göteborgsområdet, som avser avvattningsåtgärder på Värmlandsbanan Laxå-Kil samt Västra Stambanan Östansjö-Falköping. Affären är en totalentreprenad med Trafikverket som kund, ordervärdet uppgår till cirka 13 Mkr och arbetet ska vara utfört under hösten [...] Läs mer...

Ännu fler kontrakt i projektet Stationer för alla

Railcare har nu fått klart om ännu fler kontrakt i projektet Stationer för alla, närmast de två stationerna Tierp och Arlanda, beställare är Trafikverket och ordervärdet uppgår till cirka 11 Mkr. Projektet ska vara utfört under hösten före årsskiftet. Under [...] Läs mer...

Railcare Tåg genomför en omfattande verksamhetsförändring

Styrelsen i Railcare Group AB (publ) har fattat beslut om en omfattande verksamhetsförändring i Railcare Tåg, som innebär att kontoret i Östersund läggs ner och flyttas till Skelleftehamn. Ett tiotal personer blir uppsagda då företaget ska avveckla timmertransporterna och fokusera [...] Läs mer...

Styrelsen föreslår beslut om riktad nyemisson

För att tillföra Railcare rörelsekapital – dels för genomförande av planerat investeringsprogram och dels för driften av bolaget – föreslår styrelsen att vid extra bolagsstämma besluta om riktad nyemission. Styrelsens förslag Rätten att teckna aktierna tillfaller Norra Västerbotten Fastighets AB, [...] Läs mer...

Kallelse till extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ)

Aktieägarna i Railcare Group AB (publ), 556730-7813, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 september 2011 kl. 09.00 på Railcares huvudkontor, Näsuddsvägen 10, Skelleftehamn. Anmälan m.m. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av [...] Läs mer...