Kontakta oss

Pressmeddelanden

År:   2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Visa alla år

Delårsrapport januari-juni 2018

Ett kvartal med stabil resultatförbättring jämfört med samma kvartal 2017 och förberedelser inför kommande projekt Andra kvartalet 2018 Koncernens nettoomsättning ökade med 7,5 % till 62,7 MSEK (58,3). Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 8,2 MSEK till -1,0 MSEK (-9,2). Resultat per [...] Läs mer...

Railcare har nu inlett transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron

Railcare har inlett järnmalmstransporterna åt Kaunis Iron med ett tåg per dygn. Varje tåg lastar cirka 2 900 ton. Första tåget lämnade omlastningsterminalen i Pitkäjärvi förra måndagen och körde till Narviks hamn, en sträcka på omkring 220 km. Igår höll Kaunis [...] Läs mer...

Railcare förlänger avtal om långtidsuthyrning av lok till norska CargoNet AS

Railcare har förlängt ett avtal med det norska bolaget CargoNet AS som avser långtidsuthyrning av Railcares två lok av modell Vossloh Euro 4000 T68. CargoNet AS har hyrt loken sedan 2012 och har tidigare förlängt avtalsperioden. Det nya avtalet börjar [...] Läs mer...

Ballast Feeder System 40 godkänd för arbete på Network Rails spåranläggning

Railcares egenutvecklade maskin för effektiva byten av ballast i spår och växlar, kallad Ballast Feeder System 40, har nu blivit godkänd för att hyras ut samt utföra arbeten på Network Rails spåranläggning i Storbritannien. Ballast Feeder System 40[1] har en [...] Läs mer...

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare ett år

Trafikverket har beslutat att förlänga ett tilläggskontrakt avseende snöröjning som Railcare AB har med Trafikverket. Ordervärdet är 16 MSEK och avser arbeten som utförs till och med 20190501. Ytterligare ett optionsår finns kvar i kontraktet. Snöröjningskontraktet gäller maskiner som är [...] Läs mer...

Delårsrapport januari-mars 2018

Ett kvartal med viktiga steg i förberedelserna för ökad efterfrågan Första kvartalet 2018 – Koncernens nettoomsättning minskade med 10,8 % till 66,5 MSEK (74,6). – Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 56,1 % till 5,0 MSEK (11,4). – Resultat per aktie efter [...] Läs mer...

Kommuniké från årsstämma i Railcare Group AB (publ)

Idag, den 25 april 2018, hölls årsstämma i Railcare Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen [...] Läs mer...

Railcare Group AB:s första handelsdag på Nasdaq Stockholm

Idag, tisdag den 3 april 2018, ringde Railcare Group AB:s (publ) CEO, Daniel Öholm, i börsklockan och inledde därmed första handelsdagen på Nasdaq Stockholm för Railcare Group AB:s (publ) aktier. Aktien kommer handlas inom Small Cap listan under kortnamn ”RAIL” [...] Läs mer...

Railcare Group AB offentliggör prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

Railcare Group AB (publ) (”Railcare”) har upprättat ett prospekt avseende upptagandet till handel av Railcares aktier på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel planeras till tisdagen den 3 april 2018 och därmed är sista dag för handel på AktieTorget torsdagen [...] Läs mer...

Railcare Group AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Railcare Group AB:s (publ) (”Railcare”) aktier kommer att flyttas till Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Första dag för handel [...] Läs mer...
1 2 3 16