22.11.2023

Värnamo bangård rustas upp

Railcare frilägger kabel inför en större ombyggnation av Värnamo bangård som ska vara klar hösten 2024. Railcare fick en pratstund med platschef Samuel Ljunggren och entreprenadingenjör Isam Zuod på Sandahls Entreprenad, som är Railcares uppdragsgivare.

Vad är Sandahls uppdrag i detta projekt?
– Strukton Rail är huvudentreprenör på Värnamo bangård på uppdrag av Trafikverket. Sandahls Entreprenad är underentreprenör till Strukton Rail, som hanterar teknikgrenarna Mark-Kanalisation.

Vad sker just nu i projektet?
– Under hösten har vi byggt fram en ny mittplattform, gjort fundamentsättning och tvärkanalisationsarbeten. Kommande veckor kommer vi att fortsätta med förberedande åtgärder inför de större arbetena (inkopplingar) som kommer att äga rum under 2024.

Hur kom ni i kontakt med Railcare inför detta arbete?
– Järnvägsbranschen är liten så vi har träffat på Railcare i andra uppdrag. Under våren fick vi hjälp av Railcare att frilägga kablar inför inkopplingen som var då. Detta medförde mervärde för samtliga parter i projektet, vilken utmynnade i ett fortsatt samarbete.

Vad är fördelarna med vakuumteknik i detta projekt?
– Eftersom vi bygger om en gammal bangård, så finns det väldigt många okända kablar under mark. Fördelen med vakuumtekniken är att vi kan minimera skada på driftsatta kablar och effektivisera schaktarbeten i en tidspressad miljö.

Det pratas oftast om ”förberedande arbete” inför inkopplingar på järnväg. Varför är detta så viktigt?
– Det är viktigt då det är många arbetsmoment som ska utföras under en tidsbegränsad tid. Vi lägger stor vikt på förberedande arbete, då det är väldigt betydelsefullt att få en klar och tydlig bild på hur marken ser ut, och i vårt fall under spår. Genom att utföra dessa förberedande arbeten, så minimerar vi risker som kan medföra merkostnad i projektet, t.ex. som friläggning av driftsatta kablar inför större schaktarbeten.

Vad är Railcares största styrkor?
– Vi har haft en väldigt bra dialog från start. Vi har tillsammans kunnat planera våra aktiviteter för bästa möjliga lösning, då vi är flertalet enheter igång samtidigt i ett begränsat arbetsområde. Expertisen som Railcare besitter samt viljan till lösa våra utmaningar i spårmiljö är en bra egenskap för vår produktion.

Bilder