14.05.2024

Intervju med CEO Mattias Remahl - Q1 2024

“Det första kvartalet har påverkats negativt av den långa vintern som inneburit att vi tvingats skjuta fram planerade arbeten i entreprenadverksamheten. Trots detta levererar vi ett stabilt kvartal tack vare transportverksamheten där vi under hela kvartalet haft avtal med Kaunis Iron, LKAB och röjningslok för Trafikverkets räkning.”

Bilder