03.07.2024

Railcare blir delägare i lokuthyrningsföretag

Railcare förvärvar 40 procent av aktierna i lokuthyrningsföretaget AC Finance AB. En strategisk investering för att initialt säkerställa tillgång till lok med bättre miljöprestanda på en utmanande marknad. På längre sikt ges även ökade möjligheter för nya uppdrag.

– Tillgång till lok med rätt prestanda är en förutsättning för omställningen och för att skapa bra affärsmöjligheter. I och med det här delägarskapet får vi större inflytande att påverka den utvecklingen, kommenterar Mattias Remahl, koncernchef och vd på Railcare.

Lokbristen har varit påtaglig i branschen den senaste tiden. En åldrande lokflotta i kombination med dels högre miljökrav, dels nya tekniska krav gör att tillgången på lok som uppfyller kraven är, och kommer att bli, en utmaning för många aktörer inom branschen.

– Vi vill säkerställa att Railcare även i framtiden kan ligga i framkant. Transporterna tros öka med 50 % till 2040, samtidigt som det kommer att ställas ökade krav på loken. Genom att bli delägare i AC Finance säkerställer vi tillgång till totalt 14 lok med bättre miljöprestanda som kan användas både i beredskapsuppdraget för röjning, och till andra uppdrag såsom exempelvis växling. Det ger oss goda möjligheter att erhålla nya transportuppdrag, säger Mattias Remahl.

De övriga delägarna i AC Finance AB, som efter affären äger 30% vardera, är Actinvest AB, en fristående finansiell aktör där delägarna bland annat drivit en persontrafikkoncern där både buss- och tågbolag ingått. Den andra ägaren, Nornan Invest AB, är även största ägare i Railcare idag.

– Det huvudsakliga syftet med bildandet av AC Finance och förvärvet av de 14 loken är att säkerställa Railcares lokbehov och på så sätt bidra till fortsatt utveckling och god lönsamhet, säger Anders Westermark på Nornan Invest AB.

Mer information om förvärvet, lånefinansiering samt hyra av lok, finns i pressreleasen som publicerades den 28 juni.

Bilder