24.08.2021

UV-härdad infodring är bäst för miljön

Vid årsskiftet släppte Trafikverket sin rapport ”Infodring – En helhetsbedömning”. Den är ett resultat av cirka två års utvärdering av infordringsmetoder och härdningsteknikers miljöpåverkan.

På Railcare är infodring en etablerad teknik. Den första trumman renoverades 2003 med fortsatt god hållfasthet och metoden som används har alltid varit UV-härdat glasfiberarmerat foder. Tobias Lindgren, verksamhetsansvarig på Railcare Lining berättar:

Vi ser mycket positivt på att Trafikverket gjort denna rapport. Railcare har deltagit i utvärderingen och Trafikverket har närvarat vid infodringen på flera trummor för att mäta och dokumentera värden. Det är bra att vi får en samlad bild över vilka tekniker som är mest miljövänliga. Det kommer att göra hela branschen bättre.

Visar stora skillnader mellan tekniker

På marknaden finns idag två olika typer av foder: Filtfoder och glasfiberarmerade foder. Filtfoder värmehärdas med vattenånga eller varmvatten medan glasfiberarmerade foder härdas med UV-ljus. Rapporten visar att filtfoder kräver tjockare rörvägg för att uppnå samma styrka som glasfiberarmade foder.

I båda teknikerna används styren som reaktivt lösningsmedel. Analysen visar dock stora skillnader i halter av reststyren efter härdningsprocessen, beroende på vilken typ av foder och härdningsteknik som används.

Trafikverket gjorde 2018 uppföljningar på trummor med olika infodringsåtgärder. Resultaten visar att värmehärdade filtfoder lämnar styrenhalter i vatten över PNEC-värdet (Predicted No-Effect Concentration) flera veckor efter installation. Medan infodring med UV-härdade glasfiberarmerade foder utsöndrar betydligt lägre styrenhalter i vatten och visar värden under PNEC-värdet, redan en timme efter att trumman tas i bruk.

Railcares metod är den mest miljövänliga

Det här bekräftar att Railcares metod för relining är den mest miljövänliga idag. Glasfiberarmerat foder ger den bästa styrkan och kan därmed appliceras tunnare, vilket maximerar vattenflödet. Vi ser också att UV-härdningen ger ett minimalt styrenutsläpp. Andra miljövinster med relining istället för trumbyte är besparing av maskintid och lägre utsläpp från grävare samt omdirigering av trafik. Vi kan göra jobbet med ytterst lite trafikpåverkan och totalt sett betydligt lägre koldioxidutsläpp, berättar Tobias Lindgren.

Lämplig även för miljötrummor

Rapporten visar också att Railcares metod ger så låga utsläpp att den är lämplig även för de mest krävande vattenförande trummorna, så kallade miljötrummor.

Här kan vi bistå beställare med underlag som förenklar ansökan om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen, där det finns krav på ansökan innan åtgärd, avslutar Tobias Lindgren.

Detta är en artikel från 2021 års Railcarenytt.
För att läsa tidningen i sin helhet klicka här >>

Bilder