07.08.2023

Specialtransport av transformator

Railcare transporterade under förra veckan en 326 ton tung, 4,1 meter bred och drygt 4,8 meter hög transformator från Gävle hamn till Skästra där den lossades för sluttransport till vindkraftpark Torpberget.

Totalt blev det 14,8 mil på järnvägen där det krävdes en särskild transformatorvagn med två personer som manövrerade själva vagnen, en tillsynsman i loket som stämmer av villkoren utifrån tidtabellen, samt en lokförare som framför själva tågsättet.

– Oftast lossas transformatorer i Norrköping, men denna var en klass i sig så vi fick hitta en alternativ plan, berättar Tina Hofverberg, produktionsplanerare på Railcare.

– Det är spännande att planera dessa jobb, då alltifrån skyltar på spåret behöver tas bort, till att vissa växlar behöver särskild övervakning på grund av tyngden. Men otroligt roligt när det blir så lyckat.

Elnätsföretaget Ellevio är slutkunden, och Maersk är företaget som hanterar transporten från dörr till dörr.