09.07.2020

Samarbete mot en grönare framtid

Railcarenytt har pratat med Erik Svedlund, Head of Marketing på Epiroc, för att se hur samarbetet mellan bolagen fortgår kring produktionen av MPV:n.

Att Epiroc har börjat arbeta med andra OEM:er (Original Equipment Manufacture) kommer sig i att vi fokuserar mycket kring elektrifiering i vårt företag. Med eldriften blir det en helt annan teknik än med diesel och det kräver en helt annan kunskapsnivå. Epiroc har gjort den här resan under nästan 10 års tid och nu när vi skapar eldrift i stor skala så ser vi möjligheterna och behovet hos andra tillverkare, säger Erik Svedlund, Head of Marketing på Epiroc.

Elektrifieringen hos Epirocs kunder är på en global skala och man kan se trenderna om man tittar på upphandlingarna, där kraven på nollemission blir allt vanligare. Som tillverkare är omställningen komplicerad och kostsam, vilket gör samarbete mellan bolagen ännu viktigare.

Vi tror på samarbeten och att accelerera elektrifieringen även hos andra. Det är bra för oss, andra företag, miljön samt arbetsmiljön för de som arbetar med och runt de här maskinerna. Vi måste gå mot nollemission och batterier är det mest kommersiellt gångbara sättet att göra denna omställning på. Det finns andra teknologier som är lovande, men som inte är mogna ur tekniskt perspektiv ännu, säger Erik och fortsätter. Det handlar inte heller om att elektrifiera bara en maskin, utan det kräver en fullständig elektrifiering. Då måste vi jobba med modularitet och skalbarhet. Det vill säga system som passar olika typer och storlekar på maskiner, till exempel som på Railcares MPV. Railcare är först att utveckla arbetsmaskiner med batteri i den här storleksklassen. Vi pratar riktigt stora batterier, med höga effekter som man plockar ur för att driva MPV:n.

Epiroc+Northvolt+Railcare = Grön framtid

Northvolt, en av de viktiga nycklarna i omställningen till fossilfritt, bygger just nu i Skellefteå en av de största batterifabrikerna i Europa. Erik utvecklar hur synergierna mellan företagen kan hjälpa oss nå en hållbar framtid:

En sak man pratar om är klimatpåverkan som finns i batterierna. Northvolt kommer driva sin fabrik med förnybar energi, vilket gör att man får bort 80 procent av klimatpåverkan på batterierna. Northvolt kommer därmed tillverka världens grönaste batterier, men det som är kvar i processen är råmaterialet från gruvorna och det är där Epiroc gör skillnad. När vi ställer om våra gruvmaskiner till batterdrift med världens grönaste batterier från Northvolt, då bidrar det till att råmaterialet blir ännu grönare. Det finns en teoretisk chans att i framtiden kunna tillverka batterier helt utan klimatpåverkan.

Tack vare samarbetet mellan Railcare, Epiroc och Northvolt, utvecklar och producerar inte bara Railcare världens första och största emissionsfria arbetsfordon för järnvägen, utan MPV:n har även världens grönaste batterier som gör järnvägsunderhållet ännu grönare.

Bilder