22.11.2023

Railcare har erhållit sitt första gemensamma säkerhetsintyg från ERA

Railcares transportverksamhet erhöll den 17 november sitt första gemensamma säkerhetsintyg från Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA), vilket innebär att man har ett säkerhetsstyrningssystem i verksamheten som uppfyller de lagstadgade skyldigheterna.

Godkännandet för Railcares transportverksamhet, som verkar i Sverige och Norge, har tidigare hanterats av Transportstyrelsen respektive Statens Jernbanetilsyn och kallades då Säkerhetsintyg del A och B. Det nya intyget, som går under namnet ’Single Safety Certificate’, ställs ut av ERA efter en 5 månaders fastlagd godkännandeprocess. Syftet med det nya förfarandet är att förenkla och harmonisera säkerhetsbedömningen.

Tillståndet är ett krav för att få bedriva järnvägstrafik, men det är även en bekräftelse på att Railcare kan utföra sin verksamhet på ett säkert sätt.

Det var med en viss anspänning som vi i våras tog oss an den nya ansökningsprocessen genom ERAs system One Stop Shop (OSS), med handläggare som sitter i Valenciennes i Frankrike, men det har fungerat väldigt bra, berättar Hans Flodmark, Säkerhetschef i Railcare-koncernen.

I ansökan kontrollerades Railcares säkerhetsstyrningssystem, att företaget uppfyller krav vad gäller både metod och mål, samt att relevanta nationella särkrav uppfylls. Tillståndet gäller i fem år, innan en ny ansökan behöver lämnas in.

Säkerhet är en av vår verksamhets hörnpelare, så det känns bra att få bekräftat att vi arbetar på rätt sätt. Enligt vår devis arbetar vi säkert, eller inte alls, avslutar Hans.

Bilder