19.09.2022

Produktionsstopp kräver produktiv renovering av ledningar

Under ett reparationsstopp i en produktionslinje behöver alla arbeten gå snabbt, bli riktigt bra och hållbart för en lång tid framöver. På bara några dagar renoverades några ledningar under Billerud Korsnäs Karlsborg pappers- och massafabrik. Med hjälp av Railcares relining-metod återställdes ledningarna med ett glasfiberarmerat foder, och kommer nu att fylla sin funktion i decennier framöver.

– Att ta bort ledningarna och sätta dit nya var inte ens ett alternativ. Ovanför rören finns dels ett massamagasin, dels en nybyggd massatank varför det är väldigt svårt att göra ingrepp. Men även utan byggnaderna ovan mark så hade vi aldrig hunnit under produktionsstoppet. Relining var därför den absolut bästa lösningen, säger Lennart Svanberg, Underhållsingenjör Bygg och Anläggning, på Billerud Korsnäs Karlsborg och fortsätter:

– Jag hade varit i kontakt med Railcare i ett tidigare projekt, och även sett dem utföra ett liknande jobb på Obbolas pappersbruk. Så att välja den här lösningen blev naturligt, eftersom metoden passar på flera typer av ledningar inom industrin.

Karlsborgs produktionsenhet ligger strax utanför Kalix i Norrbottens län, och är en världsledande tillverkare av säckpapper, formbart papper, kraftpapper samt massa. Varje år vecka 34 stänger fabriken ned i ca 12 dagar för att göra förberedande underhåll och reparationer. Railcare hade under detta reparationsstopp uppdraget att renovera två uttjänta ledningar med en diameter på 600 mm genom att använda en extra slitstark liner som är anpassade efter de speciella förhållanden som industrin kräver. Lennart berättar:

– En av ledningarna kommer från blekprocessen och har ett varmt flöde med ett lågt PH-värde som nöter på livslängden. Denna ledning var planerat i ett tidigt skede att åtgärda. Den andra ledningen var ett fiberförande avlopp som vi under en inkoppling uppmärksammade att denna ledning var i dåligt skick.

– Vi kom överens om att ha en tredje infodring i reserv om något skulle gå snett med dom två första infodringarna. När vi såg att infodringarna lyckades utfördes även en tredje infodring på en sträcka av samma längd. Vi undvek därmed att schakta sönder en sträckning på cirka 37 meter med asfalt som skulle återställas samma vecka för att trafikeras med kommande saltleverans från Kalixhamn. På så sätt sparade vi återställning, ledningsmaterial och tidsåtgång, som är en stor faktor för ett lyckat projekt.

God planering inför ett uppdrag av denna karaktär är oerhört viktigt eftersom allt kan hända, och oftast gör. Railcares Per-Ove Eriksson har lång erfarenhet inom relining och vet värdet av att förbereda. Så väl att Lennart började kalla honom ’Professorn’.

– När professorn blir stillastående, tyst och bara överblickar. Då vet man att alla detaljer kommer att falla på plats. Det har funkat jättebra med Railcare tillsammans med alla andra underleverantörer. Det händer alltid oförutsedda saker, men tack vare bra kommunikation mellan arbetsledarna så har vi löst problemen tillsammans, där ute där det händer, avslutar Lennart.

Kontakt