21.02.2024

Mer maskinkunskap bidrar till effektivt järnvägsunderhåll

Railcare gör en intern satsning kopplat till entreprenadverksamheten under början av 2024, då bolaget utbildar medarbetare i maskinkunskap. En satsning som inte bara utvecklar medarbetaren, utan även ger avtryck på ett lösningsfokuserat och effektivt järnvägsunderhåll. 

Genom att höja kunskapen om maskinernas helhetsfunktion, från mekanik och hydraulik till el och automation, så kommer vi att kunna göra enklare avhjälpningar direkt i spåret. Det kommer även att underlätta vid felsökningar på maskinerna, vilket sammantaget möjliggör maskinernas maximala tid i spår, berättar Charlotta Dahlqvist, verksamhetsansvarig för Railcare Resources, där bolagets alla maskinoperatörer samlas.  

Inom Railcare-koncernen så är det maskin- och teknikverksamheten som utvecklar, bygger och underhåller vakuummaskinerna, vilka sedan nyttjas i entreprenadverksamheten. Där är det maskinoperatörerna som använder maskinerna dagligen. Ett nära samarbete har varit viktigt genom åren, och är ännu mer prioriterat framöver. 

– Vi har alltid haft ett stort fokus på användningen av maskinerna, eftersom det är egenutvecklade vakuummaskiner som man behöver lära sig på plats. Genom att även lägga fokus på maskinkunskap så får vi en större förståelse för maskinernas uppbyggnad, vilket i sin tur också förbättrar samarbetet över verksamhetsgränserna, berättar Charlotta. 

Behovet av utbildningen har uppstått då Railcare-koncernen växer i allt snabbare takt. Med flera nya medarbetare inom de olika verksamheterna blir det ännu viktigare att det är en hög lägstanivå för maskinförståelse, och att alla medarbetare pratar samma språk i form av termer och begrepp. 

Maskinutbildningen är mycket uppskattad. Nyfikenhet på att hitta de bästa lösningarna finns naturligt i vårt entreprenörsdrivna bolag och med gemensam utbildning ökar samsynen om hur vi ska ta oss an de utmaningar vi möter, avslutar Charlotta. 

Bilder