16.02.2024

Intervju med CEO Mattias Remahl - Q4 2023

Railcare kan nu summera ett väldigt bra år med fortsatt tillväxt och en bra rörelsemarginal. Styrelsen har även beslutat om att höja de finansiella målen för perioden fram till och med 2027. De nya målen är att uppnå en omsättning på 1 000 MSEK samt en rörelsemarginal på 13 procent.

– Under det gångna året har ett antal betydelsefulla händelser inträffat, vilket stärker vår positiva syn på framtiden, säger Mattias Remahl, vd och koncernchef.

Se intervjun för fler kommentarer om fjärde kvartalet och de nya finansiella målen.

Bilder