2013-11-07 08:40 CET

Delårsrapport Q3, januari-september 2013

Tre st nya snömaskiner och expansion i Storbritannien

– Nettoomsättning för perioden uppgick till 129,1 (135,0) MSEK
– Rörelseresultat för perioden uppgick till 11,0 (4,4) MSEK
– Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,3 (-0,4) MSEK
– Resultat per aktie efter skatt uppgick till 2,13 (-0,09) SEK
– Eget kapital per aktie uppgick till 14,2 (11,5) SEK
– Soliditeten uppgick till 21,9 (19,1) procent

VD-kommentar

Tredje kvartalet är ett normalkvartal som vi är mycket nöjda med. Vi har tack vare avslutet i SNCF-affären och de färdigställda strukturförändringarna inom transportsidan, fått massvis med ny energi vilket lett till bättre tryck på sälj och marknad och självklart en bättre arbetssituation för alla.

I samband med Nordic Rail-mässan passade vi och Trafikverket på att presentera 3 st nya maskiner som vi utvecklar tillsammans. Vi har byggt en ny modell SR 700 (SR 700-2) som är en vidareutveckling av den första. SR 700-2 kan ploga och sopa ner snö från plattformar och smälta den. Sedan har vi byggt till ännu en snöslunga på SR 300 så att den inte behöver vända för att slunga i båda körriktningarna då det sitter en slunga i varje ände på maskinen. Vi har också utvecklat SR 200 plog, som är ett nytt plogsystem för järnvägen. Därför väntar vi nu, i vanlig ordning denna tid på året, med spänning på att snön ska falla.

Verksamheten
Som helhet börjar alla verksamheter röra sig i rätt riktning.

Railcares vakuumssugar har haft bra med jobb under hösten, bland annat så har vi kört vegetations-projekt vid några stationer kring Bispgården med lyckat resultat.

Railcare Lining jagar vidare på enstaka trummor på järnvägen. Trafikverket har tyvärr väldigt svårt att komma ut med riktiga förfrågningar gällande avvattnings frågor.

I Storbritannien är det full fart där vi startat upp Wessex-projektet, som är den andra etappen i ett omfattande projekt med lerutfällningar i Wessex. Första etappen levererade vi under våren och var ett pilotprojekt för att utvärdera teknik och metod. Resultaten var enormt tillfredsställande och Railcare’s leverans av vakuumgrävtjänster med den egen utvecklade RailVac-maskinen RA7 har äntligen skapat möjlighet för Network Rail att långsiktigt bli av med de ständigt ökande lerutfällningarna. Totalt så finns det i dagsläget mer än 3 000 lerutfällningar av olika omfattning bara i Wessex. Den befintliga beställningen innebär att Network Rail kan eliminera de mest kritiska problemen men eftersom lerutfällningarna ständigt ökar i antal så kommer Railcare förhoppningsvis att fortsätta arbetat med detta under flera år framöver.

Three Ts satsning på egen lokverkstad i Långsele samt ett större åtagande vad gäller uthyrning av lok och personal vid Trafikverkets spårbyten runt om i Sverige, har inneburit att både omsättning och vinst ökat markant, vilket är en mycket positiv utveckling.

Sälj och marknad
Vi har som tidigare nämnt i förra delårsrapporten, satsat stort på mässdeltagande i år, vilket lett till viktiga möten med nya som gamla kontakter vilket känns riktigt bra. Vi jobbar även med olika mindre marknadsinsatser i form av visningar av våra maskiner i fält. Under november månad kommer vi att bjuda in till en visning av de nya maskinerna i Tomteboda där vi hoppas att intresset blir stort.

Övrigt
Under tredje kvartalet har vi erhållit patent på SR 700 samt lämnat in ansökan för patent på SR 200.

Sedan kan vi också nämna att vi blivit nominerade till Årets lyft, för SR 700 och att den gör stor skillnad för godstrafiken i Sverige. Förra gången Årets lyft delades ut var det till ett företag som körde timmer med dubbla släpvagnar för att öka kapaciteten.  Vi vann den norra deltävlingen och fick ta emot priset på Logistik dagen den 14 okt. Finalen blir till våren i Stockholm.

Kort och gott, stämningen är allmänt bra och vi ser framemot nya tider.

Ulf Marklund
VD

Dokument

Kontakt