29.09.2023 08:30 CEST Regulatorisk

LKAB Malmtrafik förlänger avtalet med Railcare gällande järnmalmstransporter, till ett värde om ca 70 MSEK

LKAB Malmtrafik nyttjar sin option och förlänger avtalet med Railcare för att transportera järnmalm till och med 2024-12-31. Avtalets värde under 2024 uppgår till ca 70 MSEK.

– LKAB är en av våra viktigaste kunder och det är väldigt glädjande att de nyttjar optionen och förlänger avtalet under hela 2024. Att vi fått besked om att optionen nyttjas redan nu ger god framförhållning i planeringen av resurser och säkerställer att transporterna kan ske utan avbrott. I det nya kontraktet kommer vi dessutom att utrusta alla lok med centralkoppel, vilket ger oss möjlighet att dra tyngre last, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB.

Järnmalmstransporterna utförs på sträckorna Svappavaara-Kiruna och Svappavaara-Gällivare.

Denna information är sådan som Railcare Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september kl 08:30 CEST.

Bilder

Kontakt