Nyheter

 • 2022-11-04

  Intervju med Mattias Remahl – Q3 2022

  Railcares VD och koncernchef, Mattias Remahl, intervjuad av Redeye.
 • 2022-09-19

  Produktionsstopp kräver produktiv renovering av ledningar

  Under ett reparationsstopp i en produktionslinje behöver alla arbeten gå snabbt, bli riktigt bra och hållbart för en lång tid framöver. På bara några dagar renoverades några ledningar under Billerud Korsnäs Karlsborg pappers- och massafabrik. Med hjälp av Railcares relining-metod återställdes ledningarna med ett glasfiberarmerat foder, och kommer nu att fylla sin funktion i decennier framöver.
 • 2022-09-12

  Railcare på Aktiedagen

  Koncernchef Mattias Remahl presenterade Railcare Group på Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm, den 12 september. https://youtu.be/18khbBF9R10  
 • 2022-08-19

  Intervju med Mattias Remahl – Q2 2022

  Railcares VD och koncernchef, Mattias Remahl, intervjuad av Redeye.
 • 2022-06-28

  Efter maskinmässan i Münster är Railcare laddade för framtiden

  I månadsskiftet maj/juni deltog Railcare på världens största mässa för maskiner och underhållsteknik på järnvägen; IAF Münster 2022. Bland alla gula maskiner konstaterades att intresset för batteridrift var stort och att Railcare ligger i framkant.
 • 2022-06-02

  Railcare har ECM-certifierats

  Railcare har certifierats enligt den nya ECM-förordningen för fordon, (EU) 2019/779.
 • 2022-05-18

  Trotjänare får nytt liv

  Railcare hjälper Infranord att ge nytt liv åt två diesellok av typen TB för att bättre uppfylla framtida miljökrav och tekniska standard. De uttjänta loken ska få bättre motorer som ger lägre utsläpp, det nya tågskyddssystemet ETCS samt en moderniserad förarmiljö. Arbetet har pågått sedan årsskiftet och beräknas vara klart i slutet av 2022.
 • 2022-05-17

  Hög stämning, trots lågt i tak. Ett relining-projekt i Sundsvall.

  Railcare har på uppdrag av Infranord och slutkunden Trafikverket i ett specialprojekt renoverat 32 meter stentrumma under järnvägen, som är en mittsektion av en totalt 128 meter lång trumma. Projektet bjöd på sina utmaningar och för att slutföra arbetet krävdes både en inredningshylla samt en orimligt positiv inställning.
 • 2022-05-12

  Intervju med Mattias Remahl – Q1 2022

  Railcares VD och koncernchef, Mattias Remahl, intervjuad av Redeye.
 • 2022-04-29

  Branschens tekniska kompetens för järnvägsmaskiner samlades på Railcare

  På tisdagen den 26/4 fick Railcare besök av NRSA (Nordisk Referensgrupp för Spårburna arbetsmaskiner) i samband med deras medlemsmöte som hölls i Skellefteå. Genom sina medlemmar är NRSA en organisation med stor teknisk kompetens och kunskap om maskiner på järnvägen.
 • 2022-04-27

  Världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen, i sin mest fördelaktiga miljö.

  Den batteridrivna MPV:n (Multi Purpose Vehicle) är en underhållsmaskin för järnvägen som just nu arbetar i sin kanske mest fördelaktiga miljö – i järnvägstunneln på Citybanan.
 • 2022-03-01

  Lyckat transportprojekt tillsammans med Leonhard Weiss

  På Railcare har flera transportprojekt genomförts under 2021 på uppdrag av kunder som bland annat Infrakraft, LKAB, Aarsleff, Besab, NRC, Kaunis Iron och Leonhard Weiss. Den sistnämnda har Railcare arbetat med under hela 2021 i ett projekt som innebar totalt tre stycken spårbyten åt slutkunden Trafikverket. Railcares uppdrag åt Leonhard Weiss var att hantera all transport på järnvägen under spårbytena, med ett glädjande resultat.
 • 2022-02-28

  Intervju med Mattias Remahl – Q4 2021

  Railcares VD och koncernchef, Mattias Remahl, intervjuad av Redeye.
 • 2022-02-04

  På rätt plats, vid rätt tidpunkt

  Railcare är sedan flera år tillbaka upphandlad entreprenör åt Trafikverket för snöröjning på järnvägen under vintersäsongen. I snöröjningsavtalet, som är aktiverat från mitten av november till mitten av mars, tillhandahåller Railcare effektiv och säker borttagning av snö på strategiskt valda platser längs järnvägsnätet.