01.03.2022

Lyckat transportprojekt tillsammans med Leonhard Weiss

På Railcare har flera transportprojekt genomförts under 2021 på uppdrag av kunder som bland annat Infrakraft, LKAB, Aarsleff, Besab, NRC, Kaunis Iron och Leonhard Weiss. Den sistnämnda har Railcare arbetat med under hela 2021 i ett projekt som innebar totalt tre stycken spårbyten åt slutkunden Trafikverket. Railcares uppdrag åt Leonhard Weiss var att hantera all transport på järnvägen under spårbytena, med ett glädjande resultat.

Spårbytena skedde på sträckorna Borås-Herrljunga (40 km), Gällivare-Harrträsk (10 km) samt Varberg-Borås (80 km).

– Transporterna under dessa spårbyten har varit mycket lyckade. Trots flera problem på vägen, som alltid uppstår i sådana här projekt, så har vi inte haft ett enda stillestånd. Och trots ofattbara mängder slipers så har varenda en kommit fram så att arbetet har kunnat genomföras helt enligt plan. Det är resultatet efter ett mycket gott samarbete med Railcare, berättar Per-Erik Lindström på Leonhard Weiss.

Utökat förtroende
För Railcares del så har arbetet bestått av maskin- och vagntransporter, sliperstransporter till och från fabrik, samt dragkraft och personal till spårbytesmaskin, ballastrenare och makadamvagnar. Och tack vare ett nära samarbete med Leonhard Weiss så har Railcare även fått ett utökat förtroende i detta projekt.

– I andra projekt är vårt huvuduppdrag givetvis att lösa transporterna, men i det här projektet har vi även stöttat inom logistik och produktion, berättar Markus Thurén, projektledare på Railcare och fortsätter:

– Det är en stor apparat som ska fungera, både på det öppna trafikerade spåret och det stängda spåret som vi arbetar på. Men tack vara transparens och dialog genom hela projektet så har vi hjälpts åt att hitta lösningar.

Ofattbara mängder
Mängderna lok, vagnar, maskiner och material har varit omfattande. Till och från hamnen i Trelleborg har ungefär 2,5 km maskiner och vagnar transporterats varav närmare 1,4 km bestod av slipersvagnar. Totalt har även ca 200 000 slipers transporterats från fabriken i Vislanda till spårbytena, och ca 180 000 uttjänta slipers har körts till destruktion i Trollhättan.

För alla dessa vagnar och material ska allt ifrån uppställningsplatser till prioritering och samordning fungera både mellan, och på, aktuellt spårbytesprojekt. Resultatet blev minst sagt lyckat; ett transportprojekt som genomfördes enligt plan utan ett enda stillestånd.

– Railcares alla medarbetare har gjort ett jättejobb. De ställs alltid inför utmaningar men med en otrolig inställning och problemlösningsförmåga så har de löst allt som uppkommit. De är vår viktigaste resurs för att kunna genomföra ett sådant här lyckat projekt, säger Markus Thurén.

Lösningsorienterade medarbetare
Samarbetet mellan Leonhard Weiss och Railcare sträcker sig långt tillbaka i tiden.

– Railcare kan bistå med helhetslösningar inom transport. Allt från logistik och produktionsplanering, till att de har de personalresurser som våra projekt kräver. Dessutom har de väldigt kunniga och lösningsorienterade medarbetare. Det har gjort att samarbetet bara löpt på, säger Per-Erik.

Än återstår jobb på sträckan Varberg-Borås som beräknas öppna för trafik i slutet av juli 2022. Sträckan Borås-Herrljunga är öppen sedan en tid tillbaka, och vid Gällivare-Harrträsk har sträckan aldrig varit totalt avstängd, då arbetet har utförts nattetid.

Foto: Per-Erik Lindström, Leonhard Weiss