18.05.2022

Trotjänare får nytt liv

Railcare hjälper Infranord att ge nytt liv åt två diesellok av typen TB för att bättre uppfylla framtida miljökrav och tekniska standard. De uttjänta loken ska få bättre motorer som ger lägre utsläpp, det nya tågskyddssystemet ETCS samt en moderniserad förarmiljö. Arbetet har pågått sedan årsskiftet och beräknas vara klart i slutet av 2022.

– Miljövärdet är den främsta anledningen till uppgraderingen. Men det kommer även ett nytt signalsystem på järnvägen, så med den här uppgraderingen anpassar vi loken till två kommande krav på en och samma gång, säger Jörgen Tryggvesson Finnsson, Teknisk Projektledare på Infranord Maskin och fortsätter:

– Anledningen att vi valde Railcare för detta projekt är att de har erfarenhet av liknande lokuppgraderingar från deras egen transportverksamhet. Det var värdefullt i valet av leverantör.

Restaurera – ett hållbart val

Att ta vara på det som redan finns och modernisera är ett hållbart alternativ, både ekonomiskt och miljömässigt.

Det Infranord valt att göra med dessa två TB-lok, som är från slutet av 60-talet och främst används för transporter, snöröjning och entreprenader är just en uppgradering. Motorn byts ut mot en modern som uppfyller högsta emissionsklass och kan köras på HVO100 som är ett miljövänligt bränsle. Loken får det nya tågskyddssystemet ETCS samt att förarhytten får en ny design med modernare arbetsmiljö som följd.

– Att använda helt nytt material har betydligt större påverkan på miljön än att rusta upp de lok vi redan har. Dessutom får vi moderna lok till en avsevärt lägre kostnad, så både vi och miljön tjänar på det, säger Jörgen.

Arbete pågår

Ungefär halvvägs in i projektet står i stort sett bara två skal i lokstallet på Railcares Lokverkstad i Långsele. Men Patrik Söderholm som är Verksamhetsansvarig känner ingen oro.

– Vi har uppgraderat liknande lok från vår egen flotta som tillsammans har närmare 6000 timmar drifttid, så med den erfarenheten känner jag mig trygg i de tekniska lösningarna vi tagit fram. Loken ser lite anspråkslösa ut just nu, men i slutet på året så kommer dessa lok att vara som nya.

Demonteringsarbetet på loken har pågått sedan årsskiftet och parallellt med detta projekteras det för fullt; konstruktionsritningar och 3D-ritningar tas för att säkerställa att de nya lösningarna blir så bra som möjligt. Samtidigt förbereds det för installationen av ETCS (European Train Control System) som kommer att bli en europeisk standard för tågskyddssystem. Hitachi är leverantör till systemet så projektet görs i nära samarbete med dem.

Förarhytten får en ny design där fokus ligger på att skapa så bra förutsättningar och arbetsmiljö för personalen som möjligt, det blir modernare, tystare och mer användarvänligt.

– Förarhytten är lokföraren och operatörens primära arbetsutrymme varför mycket fokus lagts på att säkerställa att de får en så bra vardag som möjligt. De jobbar oftast två och två vilket innebär att det blir många parametrar att ta hänsyn till, säger Patrik.

Referensgrupp förbättrar funktioner

Railcare, som har en bredd av verksamheter inom järnvägen, använder ofta sina egna lokförare som referenser vid liknande projekt. I det här projektet har även Infranord en referensgrupp som är med i processen. Deras erfarenhet är ovärderlig för att kunna optimera både arbetssätt och arbetsmiljö.

– Vi har tre förare och två maskintekniker som vi bollar idéer och lösningar med. Det handlar om att säkerställa och förbättra funktioner för handhavande. Ett exempel på det är att styrning av front- och sidoplogning kommer att byggas om. Men framför allt är det viktigt för våra maskintekniker att vara med och tycka till, så att även underhållsaspekter vägs in på rätt sätt, säger Jörgen Tryggvesson Finnsson.

Hållbara transporter prioriteras

Diesellok används bland annat vid järnvägsunderhåll där strömmen från kontaktledningen behöver vara avstängd eller vid transporter och växling där tillgång till laddning och elektrifiering saknas.

För att minska utsläppen har Railcares Lokverkstad specialiserat sig på livstidsförlängningar inklusive re-motorisering, vilket ökar diesellokens livslängd och gör loken hållbarare. En helhetslösning för både miljön och arbetsmiljön. Railcare har gjort livstidsförlängning på två egna lok under de senaste två åren, vilket ger en erfarenhetsbank på över 6000 drifttimmar.

– Vårt systerföretag Railcare T transporterar järnmalm åt Kaunis Iron med växling i Pitkäjärvi och Narvik, för denna växling uppgraderade vi det första T44-loket redan 2020 och vet därför att vårt koncept med livstidsförlängning fungerar, säger Patrik och avslutar:

Stora verksamheter och industrier är väldigt måna om att bli mer hållbara och göra bra val, vilket i sin tur ställer krav på hela leverantörskedjan. Och eftersom transporter är en stor del av verksamheten så prioriteras hållbara fordon. Den hållbara utvecklingen är något vi gärna är med och driver på.

Bilder