Railcares VD och koncernchef, Mattias Remahl, intervjuad av Redeye.