27.04.2022

Världens största batteridrivna underhållsmaskin för järnvägen, i sin mest fördelaktiga miljö.

Den batteridrivna MPV:n (Multi Purpose Vehicle) är en underhållsmaskin för järnvägen som just nu arbetar i sin kanske mest fördelaktiga miljö – i järnvägstunneln på Citybanan.

MPV:n är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde inom järnvägsunderhåll som drivs av en stor batteribank. I det nu pågående projektet har Trafikverket anlitat Railcare för att dammsuga Citybanan från kvarts- och ståldamm som uppstår vid inbromsningar och samlas nere i tunneln.

– Att maskinen är batteridriven och inte genererar några utsläpp har underlättat enormt i planeringsskedet, säger Adam Sundin, verksamhetsansvarig på Railcare AB.

En komplex anläggning

Citybanan, med sin cirka sex kilometer långa järnvägstunnel under Stockholms innerstad används för pendeltågstrafik. Banan har dubbla järnvägsspår, en service- och räddningstunnel samt två underjordiska stationer; Stockholm City och Stockholm Odenplan. Och att det är just i en tunnel som MPV:n nu används är ingen tillfällighet. Adam berättar:

– I och med att Citybanan klassas som en komplex anläggning så följer med det en hel del krav. Bland annat ska inte bensin användas i tunneln och för vissa verktyg och maskiner som kan utveckla rök försvåras planeringen. Eftersom MPV:n har batteridrift så har vi inte behövt planera för något av detta.

Med 18 tåg i timmen på Citybanan blir varje inbromsning en påfrestning på anläggningen och vid stationerna samlas det mest damm. Trafikverket gör regelbundna mätningar av luftkvaliteten och vid den senaste uppmättes lite för stora mängder halter av kvarts- och ståldamm. Eftersom banan har inbyggda plattformar så påverkar det aldrig resenärernas resemiljö, däremot arbetsmiljön för de entreprenörer som utför löpande underhåll i tunneln. Railcares uppdrag är att dammsuga Citybanan för att säkra luftkvaliteten och arbetsmiljön.

En batteribank som ger möjligheter

Med hjälp av vakuumteknik fungerar MPV:n som en stor dammsugare. Batteridrift har underlättat arbetet på Citybanan men maskinen gör förstås samma nytta på järnvägen ovan jord. Då används vakuumteknik för exempelvis kabelhantering, ballastbyten eller dränering. Själva batteribanken kan även driva andra underhållsmaskiner på järnvägen. Något som kan skapa helt nya möjligheter för branschen.

Railcares operatörer som arbetar med den nya MPV:n ser de bara fördelar.

– Dels är det en nybyggd maskin, så vi har fräscha utrymmen. Men det absolut bästa är den tysta arbetsmiljön och att den är helt tyst på tomgång, säger Kjell Dahlquist och avslutar:

– När vi sedan är tillbaka från skiftet så pluggar vi bara in kontakten så att den är laddad och redo till nästa skift.

Bilder