28.06.2022

Efter maskinmässan i Münster är Railcare laddade för framtiden

I månadsskiftet maj/juni deltog Railcare på världens största mässa för maskiner och underhållsteknik på järnvägen; IAF Münster 2022. Bland alla gula maskiner konstaterades att intresset för batteridrift var stort och att Railcare ligger i framkant.

Dr Siegfried Krause är verkställande direktör för VDEI Service GmbH, som anordnar mässan på föreningens vägnar:

– Det unika med mässan är att vi visar de entreprenadmaskiner som bygger och underhåller infrastrukturen för järnvägen och dessa entreprenadmaskiner syns oftast bara i bakgrunden, på natten och på banan.

Med över 140 utställare från totalt 17 länder ger IAF Münster en bra bild över var järnvägsbranschen är på väg.

– Insikten i branschen, om att vi måste transformera även dieseldrivna järnvägsmaskiner till fossilfritt, är stor. Men det är inte lika många som har tagit steget och gjort något åt det, säger Ulf Marklund, CEO Railcare Machine AB och fortsätter:

– Vi har redan bevisat att det är möjligt med vår batteridrivna Multi Purpose Vehicle och vill nu fortsätta att utveckla den här tekniken genom att undersöka om/hur vi kan använda den som en batteribank för att transformera och driva andra dieselmaskiner och fordon på järnvägen.

Med allt fler järnvägstransporter behöver infrastrukturen, precis som vägar, ett löpande underhåll. Men när det gäller just underhåll på järnväg så är en överhängande del av maskinerna och fordonen fortfarande dieseldrivna. Det finns även flera ställen på järnvägen där kontaktledning ovanför spåret helt saknas. Det tydligaste exemplet är på bangårdar och driftplatser där växlingar sker, och där dieseldrivna växlingslok därför behöver användas.

– Sedan 1992 har vi varit innovatörer på järnvägen. Vi har tagit fram den första vakuumsugen och världens första snösmältare, till dagens första och största helt batteridrivna underhållsmaskin på järnvägen. Vi vill även fortsättningsvis leda den här utvecklingen, och arbetar därför med stort engagemang vidare mot en än mer hållbar järnväg, avslutar Ulf Marklund.