17.05.2022

Hög stämning, trots lågt i tak. Ett relining-projekt i Sundsvall.

Railcare har på uppdrag av Infranord och slutkunden Trafikverket i ett specialprojekt renoverat 32 meter stentrumma under järnvägen, som är en mittsektion av en totalt 128 meter lång trumma. Projektet bjöd på sina utmaningar och för att slutföra arbetet krävdes både en inredningshylla samt en orimligt positiv inställning.

Vid Trafikverkets inventering av trumman vid Dingersjö i Sundsvall upptäcktes att trumsektionen under järnvägens nybyggda dubbelspår hade brister i den gamla stensättningen. Totalt är trummans längd ca 128 meter och sträcker sig under en landsväg, en serviceväg, dubbelspårig järnväg och slutligen en gång- och cykelväg. Det var delen under järnvägen som behövde renoveras. Denna del började 50 meter in från utloppet på den totalt 128 meter långa trumman och sträckte sig sedan ytterligare 32 meter in.

Med anledning av trummans längd och placering bestämdes det tidigt att relining* är den bästa metoden vilket är ett effektivt sätt att få en hållbar trumma, utan att varken behöva gräva eller störa någon trafik. Göran Bäckman, arbetsledare för Infranord, berättar om projektet:

– Eftersom renoveringen skulle påbörjas 50 meter in från trummynningen var inte arbetsmiljöförutsättningarna optimala. Från början utredde vi alternativet att gräva oss ned till denna mittendel, men schaktet skulle landa på 30x30meter och ca 6 meter djupt vilket blev för omfattande i såväl trafikpåverkan som mängden massor att hantera. Det fanns dessutom fjärrvärmeledningar som ytterligare försvårade det här alternativet, och därför blev det slutliga valet att gå in via trummans utlopp.

Säkerhet framför allt

Det förberedande arbetet bestod av; visst markförberedande arbete för installationsutrustningen, planering och inhyrning av resurser för proppning av inlopp, länspumpning och spolbil som backup för att hålla vattennivån vid inloppet på en acceptabel nivå, rengöring och spolning av trumman, samt extra förstärkningsarbeten där sprickor och inras hade skett. För att sedan kunna påbörja själva reliningen.

– Genom hela projektet har säkerhet varit högt på agendan med en detaljplanerad arbetsberedning och riskanalys, samt speciella åtgärder innan projektet startade. Vi har även haft flera genomgångar utifrån hur projektet har utvecklats och därefter reviderat riskbedömningarna löpande, säger Tobias Lindgren, verksamhetsansvarig på Railcare Lining AB.

En orimligt positiv inställning

Trumman skulle bjuda på flera utmaningar. Eftersom infrastrukturen på platsen har utvecklats över en längre tid så har tillbyggnaderna av trumman medfört olika dimensioner och flera vinklar i trumman. Stentrumman som skulle renoveras var ca 1450 mm bred och 1700 mm hög. Railcares specialframtagna ifyllnadsmaterial användes i hörnen av stentrumman för att bättre anpassa den till linerns storlek och form. Utloppsdelen, som var tillträde till arbetsområdet, hade en diameter på 1600 mm vilket är en relativ stor trumma, men samtidigt låg och trång för en vuxen människa att både gå och arbeta i.

– När vi drar linern på plats, blåser upp den och härdar den så måste göras i ett moment. I en normal trumma tar själva indragningen ungefär 2 timmar. I det här projektet tog det 12 timmar. Att bara göra det antalet timmar är påfrestande nog. Att dessutom göra det i ett utrymme med en höjd på 1600 mm där du inte kan räta på ryggen är en utmaning, säger Tobias Lindgren.

Detta verkar dock inte ha berört inställningen hos Railcares medarbetare. I alla fall inte om vi lyssnar till kunden:

– Det här är bland det mest positiva samarbetsklimatet jag varit med om. Att de över tid behåller den positiva inställningen trots den krävande arbetsmiljön, säger Göran Bäckman.

När alla drar åt samma håll

En sista prövning i projektet blev att få till en mjuk övergång från den befintliga stentrumman mot den nya linern där man gjuter igen hörnen så att inget ska kunna fastna i trumman.

– För den här gjutningen så fanns det inget lämpligt armeringsnät på bygghandeln. Då kom man på att en vanlig inredningshylla i rostfritt stål som fanns i butiken skulle kunna sågas och bockas till för att passa som armeringsnät, berättar Tobias.

Snabbt var det ordnat, gjutning kunde ske, och projektet slutföras. Järnvägstrumman håller nu i minst 60 år till där den ligger.

– Railcare levererade det man sa att man skulle göra under den tidsperiod som var utlovad, trots att det blev tilläggsjobb i uppdraget, säger Göran och summerar:

– Det är roligt när alla drar åt samma håll och försöker göra det bästa av det man ställs inför. Då blir det både bra och trevligt att utföra jobbet tillsammans.

 

* Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar inom byggnader eller i mark. Rörinfodring innebär att rören, efter rengöring, infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut.

 

Om Railcare Lining AB

Railcare Lining AB har funnits sedan 2003, och utför trumrenoveringar för järnväg, väg och inom industrier. Railcare använder glasfiberarmerad polyester som UV-härdas. Metoden är fastslagen som den mest miljövänliga enligt Trafikverkets rapport ”Infodring – en helhetsbedömning” (Publikation 2020:272).

 

Bilder