29.04.2022

Branschens tekniska kompetens för järnvägsmaskiner samlades på Railcare

På tisdagen den 26/4 fick Railcare besök av NRSA (Nordisk Referensgrupp för Spårburna arbetsmaskiner) i samband med deras medlemsmöte som hölls i Skellefteå. Genom sina medlemmar är NRSA en organisation med stor teknisk kompetens och kunskap om maskiner på järnvägen.

Drygt 40 gäster deltog på den mini-mässa som Railcare ordnat under eftermiddagen. Deltagarna fick en visning av den batteridrivna underhållsmaskinen MPV, samt en snabbkurs i hur världens största dammsugare på järnvägen fungerar.

– Förutom att NRSA samlar en stor teknisk kompetens inom branschen så är vi ett riktigt bra gäng på järnvägen där alla hjälper varandra. Kul att få ha den här eftermiddagen tillsammans, och hos Railcare, som är riktigt bra värdar, säger Gerardo Jofré, maskinspecialist på NRC Group.

Syftet med medlemsträffarna är framförallt kunskapsutbyte kollegor emellan, men information från myndigheter är också ett viktigt inslag. Mika Suorsa som är vd för NRSA berättar:

– Våra medlemsmöten är ett bra tillfälle för exempelvis Trafikverket och Transportstyrelsen att informera om pågående processer för utveckling av järnvägen. NRSA fungerar också som en remissinstans för nya regelverk och föreskrifter gentemot myndigheter. Idag har vi även fått lyssna på Mick James, ordförande i Work Group 5, som informerade om kommande europastandarder.

– All dialog är givetvis oerhört viktig för parterna eftersom förbättringsförslagen verkligen ska fungera ute i fält och inte bara bli en pappersprodukt.

Railcare tackar för besöket, och önskar NRSA välkommen åter!

 

På bilden ovan: Mika Suorsa, vd NRSA.

Bilder