02.06.2022

Railcare har ECM-certifierats

Railcare har certifierats enligt den nya ECM-förordningen för fordon, (EU) 2019/779.

– Railcare kan på detta sätt ha ett helhetsgrepp över de fordon vi använder i våra egna verksamheter och vår lokverkstad kan erbjuda sina tjänster även till externa kunder utifrån ett erkänt system, säger Hans Flodmark, Säkerhetschef på Railcare.

Från den 16 juni 2022 är det krav på en certifierad ECM (Entity in Charge of Maintenance, eller underhållsansvarig enhet på svenska) för alla järnvägsfordon som är i bruk. De fyra olika nivåerna som den ansvariga enheten certifieras inom är ledning, utveckling, styrning och utförande av fordonsunderhåll. Inom Railcare har nu två bolag fått sin certifiering.

  • Railcare T AB har fått ett nytt ECM-certifikat för lok, vagnar och spårgående arbetsmaskiner avseende alla fyra nivåer ovan, där Railcares verkstäder i Skelleftehamn och Pitkäjärvi omfattas.
  • Railcare Lokverkstad AB har fått ett nytt ECM-certifikat för lok, vagnar och spårgående arbetsmaskiner avseende utförande av fordonsunderhåll.

Bilder