Kontakta oss

Om Railcare

Railcare är eljest*

Railcare är ett bolag som arbetar med järnvägsunderhåll i främst Skandinavien och i Storbritannien. Vår idé är att göra sådant som inte andra gör, dvs att utveckla nya, smarta lösningar på gamla problem.

Vi är specialiserade på bland annat hantering av kablar och överskottsmassor, snöröjning på järnväg, renovering av järnvägstrummor, maskinbyggnation, tillhandahållande av dragfordon för entreprenader samt uthyrning av lok, vagnar och personal. Målet är att vara kundens utvecklingspartner, på både kort och lång sikt.

Vi utför entreprenader både i egen regi och som leverantör till andra. Vårt arbetssätt bygger på att alla medarbetare har stort eget ansvar och befogenheter att ta itu med problem som kan dyka upp. Detta ger effektiva och snabba insatser, något som är avgörande i dagens täta järnvägstrafik.

Railcare har omkring 130 anställda och omsätter omkring 300 MSEK.

*Eljest betyder ungefär annorlunda, en person som är eljest är egensinnig och hittar nya vägar och lösningar.