08.05.2020 14:00 CEST

Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Network Rail

Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har tecknat ett nytt ramavtal med Railcare som gäller från den 8 maj 2020 till den 8 maj 2021.

Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. Ramavtalet innehåller inga begränsningar eller garantier varken för leveransvolym eller omsättning.

”Det är nu andra året på budgetperioden CP6 i Storbritannien och med det fortsatta samarbetet ser vi återigen fram emot att vara en del av Network Rails satsningar under denna period. Det sker nu mycket planering inför det kommande året tillsammans med kunden och jag är återigen glad över att Network Rail uppskattar våra produkter och tjänster”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

 

För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 130 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt