22.08.2018 08:00 CEST

Railcare har nu inlett transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron

Railcare har inlett järnmalmstransporterna åt Kaunis Iron med ett tåg per dygn. Varje tåg lastar cirka 2 900 ton. Första tåget lämnade omlastningsterminalen i Pitkäjärvi förra måndagen och körde till Narviks hamn, en sträcka på omkring 220 km. Igår höll Kaunis Iron en enklare invigning av tågtransporterna. Railcare fortsätter nu med uppdraget i enlighet med informationen som offentliggjordes den 12 mars 2018.

Under de senaste månaderna har Railcare arbetat med planering av tågproduktion och resurser för växling samt anpassning av loken med bland annat centralkoppel. Railcare kommer att bemanna flera funktioner, vilket för närvarande innebär att vi nyanställt sju lokförare som kommer öka med ytterligare fem till sex förare vid full drift.  

”De första transporterna av järnmalm åt Kaunis Iron har gått bra för Railcare och alla som arbetat under första veckan är nöjda med resultatet. Vi ser nu fram emot att fortsätta vårt arbete med tåglogistiken som vi kommer att utföra åt Kaunis Iron under en lång tid framöver”, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

”Under hela planeringsperioden har vi haft ett mycket bra samarbete med Railcare”, säger Andreas Lantto, logistikchef vid Kaunis Iron AB. ”Vi uppskattar de korta beslutsvägarna och Railcares förståelse för de specifika förutsättningar som måste uppfyllas för att vår logistikkedja ska kunna fungera effektivt.”


För ytterligare information kontakta:
Daniel Öholm, CEO
Telefon: 070-528 01 83
E-post: daniel.oholm@railcare.se

Sofie Dåversjö, Kommunikationsansvarig
Telefon: 072-528 00 09
E-post: sofie.daversjo@railcare.se


Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster om stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 120 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 300 MSEK. Bolagets säte är i Skelleftehamn.


Bildtext
Ulf Marklund, Vice VD Railcare Group AB och Andreas Lantto, Logistikchef Kaunis Iron AB
Fotograf: Railcare

Dokument

Bilder

Kontakt