24.04.2023 11:30 CEST

Railcare gör förändringar i koncernledningen

En växande organisation och stark framtidstro gör att Railcare förändrar koncernledningen. Den nya koncernledningen består av Mattias Remahl, CEO, Lisa Borgs, ny CFO, Johan Hansén, ansvarig för transportverksamheten samt Jonny Granlund, ansvarig för entreprenadverksamheten och Maskin & Teknik.

Railcare har några starka år bakom sig och bolaget ser även en fortsatt hög efterfrågan på både transporttjänster och järnvägsunderhåll. I kombination med de nya finansiella målen som beslutades av styrelsen i mars, där omsättningen ska öka till 800 MSEK till 2027, ser bolaget ett behov av att förändra koncernledningen för framtiden.
 
Lisa Borgs tar över rollen som CFO, en roll som Mattias haft parallellt med sitt vd-uppdrag. Lisa har arbetat nära Railcares CFO sedan flera år tillbaka och har även ansvarat för koncernens rapportering.
 
– Hennes mångåriga erfarenhet inom redovisning och revision samt breda kunskap om Railcare-koncernen gör det till ett självklart val. Och jag får ännu bättre förutsättningar att fokusera min tid på vd-uppdraget, säger Mattias Remahl och fortsätter:

– I den nya koncernledningen finns även Johan Hansén med som ansvarig för transportverksamheten. Det känns viktigt eftersom vi dels haft en stark tillväxt inom det området, dels ser många marknadsmöjligheter framöver inom transport.

Jonny Granlund fortsätter i koncernledning och kommer i sin nya roll att ansvara för hela entreprenadverksamheten och även Maskin & Teknik. Ulf Marklund som tidigare varit med i koncernledningen kommer att fokusera sitt arbete på maskinverksamheten, med inriktning på försäljning och vidareutveckling av MPV.

– Det här innebär ingen större förändring för den operativa verksamheten. Där ska vi fortsätta att arbeta lika enkelt och effektivt som tidigare, särskilt när vi har medarbetare som både vill och tar stort ansvar för att alltid hitta lösningar på uppkomna problem. På så sätt är vi på Railcare ”eljest”. Något som jag är väldigt stolt över och som vi är måna om att tillsammans bevara, avslutar Mattias.
 

Bilder

Kontakt