16.02.2023 07:31 CET

Railcare beslutar om nya finansiella mål

Styrelsen för Railcare Group AB har beslutat om nya finansiella mål för perioden fram till slutet av 2027. Målet är att öka omsättningen med 60 procent under de kommande fem åren.

Railcares uppdaterade finansiella mål är att år 2027 uppnå en omsättning på 800 MSEK, och att bibehålla en rörelsemarginal som överstiger 10 procent.

– Vår position som innovativt och drivande specialistföretag för järnvägen bidrar till goda tillväxtmöjligheter och de här målen speglar bättre vår potential de kommande fem åren, säger Mattias Remahl, CEO, Railcare Group.

Det görs stora satsningar på transportinfrastrukturen som en viktig del i samhällets klimatomställning, både nationellt och internationellt. I Sverige spås dessutom att gods- och persontransporter kommer att öka med 50 procent till år 2040, och en helt ny grön industri byggs upp i norra Sverige. Samtidigt aviserar Trafikverket högre krav på alla aktörer som arbetar med och på järnvägen; deras verksamhet ska vara utsläppsfri år 2040.

– Railcares erbjudande matchar redan väldigt bra med denna utveckling. Inte bara idag utan många år framöver, säger Mattias Remahl och fortsätter:

– Entreprenadverksamheten underhåller järnvägsinfrastrukturen med vår utvecklade batteriteknik. Transportverksamheten utför effektiva gods- och entreprenadtransporter och vår lokverkstad är en viktig möjliggörare i fordonens omställning till hållbarare alternativ.

Railcare har sedan 1992 byggt en innovativ och lösningsfokuserad organisation, som nu står väl rustad för att kunna uppnå de nya målen.

– Nyfikenhet på att göra saker ”eljest” kommer, även i framtiden, att vara en framgångsfaktor. I kombination med våra nya mål leder det oss mot visionen att vara en ledande partner för att stärka järnvägssektorn och dess roll i ett hållbart samhälle, avslutar Mattias.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post:
mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Redovisningsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post:
lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 160 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 500 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Kontakt