23.11.2021 08:15 CET

Information om ägarförändring i Railcare Group AB (publ)

Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist säljer hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB, som därmed ökar sitt innehav till 29,8 % av Railcare Group AB.

Grundarfamiljerna Marklund och Dahlqvist ägde sedan tidigare tillsammans 17,6 % av Railcare Group AB, men säljer nu hela sitt innehav till Norra Västerbotten Fastighets AB. Daniel Öholm, medlem i koncernledningen och tidigare CEO i Railcare Group AB, har också sålt stora delar av sitt innehav till samma köpare. Norra Västerbotten Fastighets AB var redan tidigare den största enskilda ägaren i Railcare Group AB, och ökar nu sitt innehav till 29,8 % av Railcare Group AB.

"Det känns bra för oss att en lokal långsiktig ägare tar över stafettpinnen i Railcare som för snart 30 år sedan startade i ett lokstall i Skelleftehamn. Viktigt för oss är att den kultur som vi byggt upp får leva vidare och att Railcare fortsätter att vara ledande i utvecklingen av hållbara maskiner för järnväg", säger Ulf Marklund, vice VD i Railcare Group AB och en av grundarna.

Ulf Marklund kommer att fortsätta som vice VD och operativt ansvarig för Railcare Group. Ägarförändringen är en del av en långsiktig plan för att skapa en stabil och lokalt förankrad ägarstruktur för att tillvarata Railcares fulla potential.

"Det är glädjande att Norra Västerbotten Fastighets AB tror på oss och vår satsning för att driva utvecklingen inom hållbart järnvägsunderhåll. Jag ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans", säger Mattias Remahl, CEO i Railcare Group AB.

Norra Västerbotten Fastighets AB kommenterar i sitt pressmeddelande:

"Vi har varit delägare i mer än 10 år och ökar vårt ägande då vi anser att företaget är rätt positionerat för framtiden som en hållbar aktör inom järnvägsunderhåll och specialtransporter på järnväg, med goda möjligheter till långsiktig tillväxt. Railcare har tillsammans med Northvolt och Epiroc utvecklat ett helt nytt koncept för underhållsmaskiner för järnvägen, den batteridrivna Multi Purpose Vehicle. Jag är övertygad om att MPV-konceptet har stor potential även på marknader utanför Europa", säger Anders Westermark, styrelseordförande i Norra Västerbotten Fastighets AB.

Syftet med detta pressmeddelande är att ge bakgrund till de förändrade innehav som rapporteras av  personer i ledande ställning.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO

Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt