28.02.2024

Trafikutskottet besökte Railcare

Railcare hade i februari besök av Trafikutskottet. Jonny Granlund, affärsområdesansvarig och Mattias Remahl, vd och koncernchef tog tillfället att berätta mer om hur Railcare bidrar till en hållbar järnväg. Bland annat hur våra maskiner, metoder och lösningsorienterade medarbetare kan effektivisera järnvägsunderhållet att likna ett depåstopp i Formel1.

Besökarna i Trafikutskottet fick även besöka verkstaden och se nästa generations batteridrivna underhållsmaskin MPV (Multi Purpose Vehicle). Den nya MPV:n har utrustats med strömavtagare som kan ladda kontinuerligt direkt från kontaktledningen istället för ”två hål i väggen”. En utveckling som, utöver fossilfri drift, även möjliggör maskinens maximala tid i spår.

Bilder