Den 25 september 2017 kl. 11:00 hölls extra bolagsstämma i Railcare Group AB (publ) på bolagets huvudkontor, Näsuddsvägen 10 i Skelleftehamn.

Dokument