2017-08-24 08:00 CEST

Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Tufft i Storbritannien under kvartalet
Tunga investeringar för framtiden

Andra kvartalet 2017, april – juni 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 24 procent till 58 280 KSEK (76 611 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till -8 033 KSEK (-1 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,83 SEK (-0,00 SEK).

Sex månader, januari – juni 2017

  • Nettoomsättningen minskade med 19 procent till 132 834 KSEK (163 353 KSEK).
  • Periodens resultat uppgick till 4 KSEK (10 697 KSEK).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,00 SEK (2,44 SEK).

VD-kommentarer

Kvartal två 2017 var ett tufft kvartal med volymminskning i Storbritannien, vilket jag skriver mer om under rubriken Entreprenad utland nedan. Trots Network Rails interna processer som påverkar oss och våra projekt i detta kvartal arbetar vi hårt med försäljning och vi gör allt vad vi kan för att optimera beläggningen av våra maskiner och våra operatörer. Bland annat har vi flyttat en av maskinerna till Norge. Vi kommer att se resultat av denna strategiska flytt under andra halvåret 2017.

Under första halvåret har vi gjort tunga investeringar i uppgraderingar av lok och entreprenadmaskiner samt byggnation av vår Ballast Feeder för den engelska marknaden, vilken också har lanserats lyckosamt under andra kvartalet. Investeringarna tillsammans med volymminskningen i Storbritannien har dock frestat på likviditeten, vilket vi alltid aktivt jobbar med och läget är under kontroll.

Våra övriga verksamheter har gått enligt våra planer och bortsett från minskningen på vår andra hemmamarknad, Storbritannien, har vi under kvartalet fått in nya ordrar och planerar för nya projekt. Vi har till exempel brutit ny mark i Finland där vi kommer att utföra arbeten under hösten. Jag ser det som mycket positivt att vi får en breddning av utlandsverksamheten så att vi kan optimera vår maskinbeläggning.

Vi är just nu mitt uppe i vår process för listbytet till Nasdaq Stockholm och förutom att vi har fokuserat på fortlöpande projekt och på försäljning under kvartalet har mycket av vår tid gått åt till nyrekryteringar samt arbete för att följa alla regler inför listbytet. Jag är nöjd med att vi har kommit en bra bit i denna process. Arbetet inför listbytet har under kvartalet påverkat resultatet med externa engångskostnader om cirka 3 MSEK.


Årets andra kvartal

Entreprenad Sverige
Under april och maj har vår svenska entreprenadverksamhet haft jobb på olika platser i landet där arbetet skett under helgerna samt kortare pass, vilket har medfört att det blivit en del förflyttningar av våra maskiner. På spårbytet Alingsås – Floby har vi arbetat under helgerna i maj och nu har vi ett uppehåll till och med vecka 35, därefter kör vi sträckan i 10 veckor med 1–2 maskiner. Projektet startar sedan om i mars nästa år. Under juni satte vi igång etapp tre av Boden – Bastuträsk och projektet fortgick fram till vecka 32.

Första halvåret föll ut bra för Liningen och det har varit en blandning av jobb med besiktningar, samt reliningjobb på både väg och järnväg. Inför hösten har vi fått in fler ordrar, bland annat relining av
12 stycken trummor i Västerås, trumåtgärder för sträckan Alingsås – Floby samt ett större uppdrag på Inlandsbanan där vi ska besiktiga cirka 1 700 trummor. Arbetet på Inlandsbanan planeras för 15 veckor framåt och startade 1 augusti.

Entreprenad utland
I Storbritannien har vi, som jag nämnt ovan, haft ett kämpigare kvartal med lägre volymer än tidigare både på Railvac och underentreprenörsprojekt. I nuläget har vi 1,5 maskin som London North East använder och övriga maskiner har vi på så kallade ”spothire”. Från och med augusti är en Railvac uthyrd till London North West och vi fortsätter vårt arbete för dem i 11 veckor framåt.

Den direkta orsaken till volymminskningen i Storbritannien för vår del är att Network Rails ligger mellan sina budget- och kontrollperioder, vilket resulterar att det för tillfället inte fattas några beslut kring många projekt (dvs. mellan CP5, med projektfördyringar och i planeringen för CP6). Det är dock inte bara vi som påverkas av denna process, utan det gör alla som arbetar mot Network Rails. För att optimera beläggningen av våra maskiner och operatörer har vi därmed valt att flytta en av maskinerna till Norge, men den minskade volymen i våra projekt under andra kvartalet har såklart påverkat vårt resultat.

Trots den minskade volymen i Storbritannien vill jag se positivt på framtiden då järnvägen alltid behöver underhållas och förmodligen kommer vi kunna starta upp våra projekt igen under en snar framtid. Vi för vidare diskussioner med olika områden inom Network Rails om fortsatt jobb framåt och vi hoppas dessa diskussioner ska falla väl ut. Jag vet att det finns många potentiella projekt på denna marknad, vilket gör att vi såklart är en aktör att räkna med i framtiden.

IAF (International Exhibition on Track Technology) in Münster, Tyskland, är en stor mässa inriktad mot arbetsmaskiner för järnvägen och med intressenter från hela världen. Under kvartal två var vi på plats och genomförde våra ”live demos” som var mycket lyckade. Det var många intresserade på plats som kunde se effektiviteten samt säkerheten med vårt industrikoncept, både vad det gäller Railvac och Ballast Feeder samt hur de arbetar tillsammans.

Under midsommarveckan visade vi för första gången upp den engelskanpassade Ballast Feedern tillsammans med den redan välbekanta Railvacen på Network Rails egen mässa i Long Marston, Storbritannien. Våra demos drog stort intresse och Ballast Feedern blev kvar i Storbritannien. Efter mässan avslutats höll vi fler kortare ”live demos” för potentiella kunder och vi hoppas snart få beläggning för Ballast Feedern och detta nya industrikoncept. Vi kommer numera även kunna visa ”live demos” efter behov på våra egna spår på plats i Long Marston, vilket jag tycker är mycket positivt och det skapar en hub där vi fortsättningsvis kan utföra demonstrationer utan att vara beroende av andra aktörer.

Vi meddelade under kvartalet att vi brutit ny mark i Finland och planeringen för detta uppdrag, ballastbyten i 25 växlar, pågår för fullt och arbetet planeras att utföras under kvartal tre. Det nya projektet skapar nya möjligheter för oss och jag ser fram emot att se leveransen av vårt arbete samt vad det kan leda till i framtiden. Vidare fortsätter vi vårt arbete med den finska marknaden och planerar att delta under en mässa i Åbo i början av 2018.

Transport Skandinavien
Under kvartalet har vi arbetat åt Svensk Järnvägsteknik AB på spårbytet Vislanda – Moselund med
fyra lok och förare. Vi hyrde även ut ett lok för blandade körningar under en fyraveckorsperiod åt Strukton Rail AB. I slutet av maj började vårt uppdrag åt Weedfree för underhåll av ogräsbekämpning längs med spåren och planeras till cirka 40 skift, vilket är 10 fler än föregående år. Spårbytet Boden – Bastuträsk etapp tre startades i slutet av juli och pågår fram till och med vecka 40. Vi har fem stycken lok med förare samt tillsyningsmän på denna sträcka.

Vi har två stora lok på långtidsuthyrning åt Cargo Net i Norge och för övrigt har vi under kvartalet haft bra beläggning på lokverkstaden i Långsele.

Maskinförsäljning
I verkstaden i Skelleftehamn fortsatte byggnationen under kvartalet av den norska Railvacen som planeras vara klar för leverans i slutet av året.

En Railvac som såldes till Portugal för att sedan köpas av LM Group i Danmark för ett antal år sedan har vi nu åter köpt tillbaka till Railcare för att minska på konkurrensen på den danska marknaden. Idag är det vi som kör maskinen på våra projekt i Danmark och jag ser Danmark som en spännande marknad för framtida projekt.

Under kvartalet har vi fått i uppdrag från Tube Lines Ltd att utföra översyn och service på de två befintliga Tubevac som är i London Underground. Projekten kommer att utföras på vår nya spåruppställningsplats i Long Marston och arbetet kommer pågå under andra halvåret 2017.

Till våra nordamerikanska kunder har vi fortsatt sälja reservdelar till de Railvacs som finns där.

Säljavdelningen har under kvartalet haft en del större satsningar inför och under våra lanseringar av den nya Ballast Feedern tillsammans med Railvac, på mässorna i Münster och Long Marston.


Sammanfattning

Det andra kvartalet har som sagt varit ett tufft kvartal, men vi arbetar vidare med optimeringen av våra maskiner, operatörer och säljaktiviteter. Våra nya kunder och marknader är ett mycket positivt inslag under kvartalet och jag ser fram emot att se hur dessa projekt kommer att levereras.

Lanseringen av Ballast Feedern samt vårt arbete med listbytet är två andra glädjande moment under andra kvartalet och jag ser fram emot andra halvåret av 2017 för alla våra bolag. Företagsbyggandet fortsätter enligt plan, även om det varit ett tufft kvartal. Vi förbereder oss för de framtida satsningar som aviserats inom järnvägen på våra båda hemmamarknader, Sverige och Storbritannien.

Med våra innovativa lösningar för järnvägen och med våra medarbetare som främsta resurs bygger vi framtidens Railcare!


Dokument

Kontakt