22.04.2022 09:30 CEST

Trafikverket förlänger snöröjningskontrakt med Railcare ytterligare tre år

Trafikverket nyttjar sin option och förlänger befintligt snöröjningskontrakt med Railcare med ytterligare tre år. Förlängningen av kontraktet gäller till och med 2025-04-30 och ordervärdet uppgår till 40 MSEK per år.

Snöröjningskontraktet innebär att Railcare inför vintersäsongen har ett antal maskiner och personal strategiskt utplacerade i Sverige för att på kortast möjliga tid vara på plats där det behövs som mest. Snösmältarmaskiner används i huvudsak på bangårdar och stationer där snön sopas och slungas upp i stora tankar där den smälts. Snöplogar används på bangårdar och på linjen.

”Den gångna vintern utförde vi snöröjningsarbeten på Skånebanan för första gången och redan i början av december. Klimatförändringar bidrar till kraftigare väderomslag och det känns därför bra att våra snöröjningsmaskiner även de kommande tre vintrarna fortsätter att utföra snöröjningsarbeten på strategiskt viktiga platser för Sveriges infrastruktur”, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group.

På Railcares hemsida finns ett reportage från den nyss avslutade vintersäsongen, där det finns mer information om vad snöröjningskontraktet innebär och de maskiner som används. Läs mer på https://www.railcare.se/news/pa-ratt-plats-vid-ratt-tidpunkt/.

För ytterligare information kontakta:
Mattias Remahl, CEO
Telefon: 070-271 33 46
E-post: mattias.remahl@railcare.se

Lisa Borgs, IR- och Kommunikationsansvarig
Telefon: 070-622 50 01
E-post: lisa.borgs@railcare.se

Om Railcare Group
Järnvägsspecialisten Railcare erbjuder innovativa produkter och tjänster för järnvägen; exempelvis spårunderhåll med egenutvecklade maskiner, lokverkstad, projekt- och specialtransporter samt maskinförsäljning. Vår marknad är främst i Skandinavien och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling med ökande trafikvolymer, omfattande investeringsprogram, utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter samt ett stigande miljömedvetande. Railcare levererar både hållbara och effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen kan nyttjas i maximalt antal år framöver. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 440 MSEK. Bolagets säte är i Skellefteå.

Dokument

Kontakt